Nord-Fron kommune

Betalingssatsar utlevering av eigedomsinformasjon

Betalingssatsar utlevering av eigedomsinformasjon

Kommunestyret vedtok i møte 15.12.20 sak 134 betalingssatsar for utlevering av eigedomsinformasjon  med eit grunnbeløp G på kr. 260 gjeldande for 2021.

I samband med kjøp og sal av eigedom blir det etterspurt informasjon om eigedomsforholda frå eigedomsmeglar eller selgar. Dette gjelder kart, avgifter, reguleringsforhold m.m. 
 

Her er prisar gjeldande frå 01.01.2021:

Utlevering av eigedomsinformasjon