Betalingssatsar utlevering av eigedomsinformasjon

Kommunestyret vedtok i møte 13.12.22 sak 115 betalingssatsar for utlevering av eigedomsinformasjon  med eit grunnbeløp G på kr. 275  gjeldande for 2023.

I samband med kjøp og sal av eigedom blir det etterspurt informasjon om eigedomsforholda frå eigedomsmeglar eller selgar. Dette gjelder kart, avgifter, reguleringsforhold m.m. 
 

Her er prisar gjeldande frå 01.01.2023:

Utlevering av eigedomsinformasjon