Nord-Fron kommune

Demensteam

Demensteam

Kjenner du noen som glemmer? Å ta kontakt med demensteamet er et uforpliktende lavterskeltilbud og tilbudet er gratis. Du trenger ingen henvisning for å kontakte oss.

Kjenner du noen som

 • Glemmer nylige hendelser
 • Gjentar historier
 • Er forvirret i forhold til tid og sted
 • Har problemer med å gjenkjenne folk
 • Glemmer innlærte ferdigheter
 • Har fått forsterkede personlighetstrekk
 • Har fått svekket dømmekraft
 • Har fått problemer med å klare seg i hverdagen

Hva kan demensteamet tilby?

Demensteamet er en ressursgruppe for personer med demens og deres pårørende. Teamet består av helsepersonell med spesiell kompetanse innen demensomsorgen.

 • Kartleggings- og utredningssamtale med pasient og pårørende
 • Kartlegging av behov for hjelp
 • Informasjon om og hjelp til å skaffe hjelpemidler som støtter hukommelse og bidrar til sikkerhet
 • Oppfølging av pasient og pårørende
 • Veiledning til pårørende og helsepersonell

Hvorfor er demensutredning viktig

 • For å utelukke andre sykdommer som har demenslignende symptomer
 • For å vurdere medisiner
 • For å legge til rette hjemmesituasjonen både for personen med demens og pårørende
 • For å kunne sette inn riktige tiltak til riktig tid

Hvem kan ta kontakt?

 • Enkeltpersoner, pårørende og venner
 • Helsepersonell
 • Fastleger

Om oss

Demensteamet består av:

Britt Karen Hagen, sykepleier/koordinator

Ingunn Odlo Ødegården, spesialsykepleier

Yvonne Sanden Tande, helsefagarbeider.

Vi samarbeider med ergoterapeut og fastlegene om utredning.

Kontakt

Demensteam
E-post
Mobil 966 26 387

Tilbakemelding