Nord-Fron kommune

Ledsagerbevis

Ledsagerbevis

Kva tilbyr vi?

Ledsagerbevis gir deg rett til å ha med ein assistent som slepp å betale for billetten sin. Du bestemmer sjølv kven du ønsker å ha med som ledsager, og det treng ikkje vere same person kvar gong.

Kven kan få tilbodet?

Personar med sjukdom eller nedsatt funksjonsevne med behov for følge eller assistanse for å kunne delta på kultur- eller fritidsarrangement kan få ledsagerbevisgerbevis .

Sjå informasjon frå helsenorge.no vedr. ledsagerbevis for forflytningshemma. 

Her kan du lese

.

 

Korleis få tilbodet?

Søknadsskjema finn du her.

Kva kostar det?

Ledsagerbevis er gratis. Du kjøper ordinær billett til deg sjølv, men kan ta med deg ledsager gratis på dei stadene som godtek ledsagerbevis.

Opningstider

Alle dagar: 08:00 - 15:30

Tlf. 61 21 64 00

Adresse

Sundheimvegen 30, 2640 Vinstra

 

 

Kart

Tilbakemelding