Nord-Fron kommune

Tenester for funksjonshemma

Tenester for funksjonshemma

Brukarar med nedsett funksjonsevne skal ha moglegheit for å delta i kvardags- og samfunnsliv, og leve eit aktivt liv i fellesskap med andre.

Kva tilbyr vi?

Kven kan få tilbodet?

  • Brukarar innafor målgruppa
  • Pårørande med særleg tyngande omsorgsoppgåver med behov for avlastning

Her kan du lese 
Tildelingskriterie for Tenester for funksjonshemma (TFF) (PDF, 95 kB)

Korleis få tilbodet?

Søknadsskjema som du finn her.

Kva kostar det?

Ta kontakt for informasjon.

Lovgrunnlag

Brukarar ved TFF får innvilga helsetenester i heimen med heimel i lov og helse- og omsorgstjenester §§3-1 og 3-2 punkt 6, bokstav a. Dette omtales i kapittel 6 om personlig assistanse og kapittel 9 om helsetjenester i hjemmet.

Kontakt

Hanne Kvamme
Tjenesteleder
E-post
Telefon 61 21 64 33
Mobil 984 43 540
25.02.2013 08:41:47
Solveig Slettkoloen Myren
Avdelingsleiar
E-post
Mobil 959 28 579
Ann Cathrin Brandvold
vernepleier
E-post
26.01.2013 10:56:28

Adresse

Givravegen 1, 2640 Vinstra.

Telefon: 612 16 030

Kart