Nord-Fron kommune

Hjelpemiddel

Hjelpemiddel

Kva tilbyr vi

Den som har varig skade eller sjukdom kan ved behov søke NAV–hjelpemiddelsentral om utlån av hjelpemiddel

Den som har behov for akutt utlån av enkle hjelpemiddel i ei kortare periode, kan låne hjelpemiddel frå eit kommunalt utlånslager ved Sundheim Bo- og Treningssenter.

Du kan blant anna låne:

  • Stokk, rollator, preikestol, rullestol
  • Toalettforhøyer, toalettstol, dusjkrakk

Har du høyreapparat dekker du allereide kriteria for å få hørselshjelpemiddel. Viss du ikkje har / aldri har hatt høyreapparat må du til audiolog for ein hørselstest. Ergoterapeut treng utskrift frå audiologen for å vurdere om du dekker kriteria før det kan søkast på hørselshjelpemiddel.

Kven kan få tilbodet?

Du må vere må vere busett i Nord-Fron kommune for å få utlevert hjelpemiddel her.

Hjelpemidla skal i utgangspunktet hentast og leverast av brukar

Det er viktig at utstyr som ikkje lenger er i bruk leverast tilbake i reingjort tilstand, så raskt som mogleg

Slik søkjer du

Ved behov for informasjon råd og rettleiing om aktuelle hjelpemiddel, og ved behov for hjelp i samband med søknadsprosessen til NAV-hjelpemiddelsentral, kan du kontakte ergoterapeut på Sundheim.

Levering, henting og reparasjon av hjelpemidler

Kontakt Hjelpemiddelservice - tlf. 908 24 509
             

Kva kostar det?

Kortidsutlån er gratis, men utkjøring/tilbakelevering av hjelpemidlar kostar frå 01.01.2021 kr. 200 pr. kjøretur.

Kontakt

Hanne Megård
Ergoterapeut
E-post
Telefon 61 21 64 09
Mobil 414 36 543
Vidar Varpestuen
Ambulerende vaktmester
E-post
Telefon 61 21 64 28
Mobil 908 24 509

Opningstider

Alle dagar: 08:00 - 15:30

Adresse

Sundheimvegen 30, 2640 Vinstra

Kart