Kommunepsykolog

Kva tilbyr vi?

Nord-Fron og Sør-Fron kommune har som ein del av eit interkommunalt samarbeid tilsett psykolog i helsestasjon.

Kommunepsykologens jobb er forebyggande psykisk helsearbeid for barn og unge mellom 0-20 år. Psykologen har direkte samtaler med barn og ungdom, samt samtaler/veiledning til foreldre og familie. Psykologen samarbeider med, og er tilgjengelig for andre fagtenester for barn og unge i kommunen for konsultasjon, veiledning og rådgivning.

Kommunepsykologen er lokalisert på helsestasjonen i Nord Fron tysdag, onsdag og torsdag og i Sør-Fron måndag og fredag.

Psykologen samarbeider med - og er tilgjengeleg for - andre fagtenester for barn og unge i kommunen for konsultasjon og rådgjeving.

 

Kven kan få tilbodet?

Kommunepsykologen sin jobb er forebyggande psykisk helsearbeid for barn og unge mellom 0-20 år. Psykologen har direkte samtaler med barn og ungdom, samt samtaler/rettleiing til foreldre og familie.

 

Korleis få tilbodet?

Du kan be fastlegen, helsesjukepleiar, tilsett ved NAV, lærar eller andre du er i kontakt med om å sende ei kort henvising til kommunepsykologen.

 

Kva kostar det?

Tilbodet er gratis.

Adresse

Nedregt.1, 2. etg. Sødorptunet

2640 Vinstra

Kart