Nord-Fron kommune

Tildelingskontor

Tildelingskontor

Tildelingskontoret er et sted å henvende seg når du har behov for helse- og omsorgstjenester. Tildelingskontoret vil vurdere behovene dine i samarbeid med deg og fatte vedtak om tjeneste.

Tjenester du kan søke om

 

Her finner du informasjon om koordinerende enhet og individuell plan:

 

Saksbehandling av din søknad

 

Taushetsplikt
Søknader og personlige opplysninger behandles konfidensielt, taushetsplikten overholdes.

Prinsipper for saksbehandling 

  • saksbehandling følger gjeldende lover og regler.
  • saksbehandlingen skal sikre at en sak blir tilstrekkelig belyst slik at det kan fattes et riktig vedtak.
  • brukermedvirkning betyr at du som søker om tjeneste skal være med så langt det er mulig i tilrettelegging av tjenestene.
  • det er et mål med all tjenesteyting at den skal bidra til at du skal beholde, eller gjenvinne størst mulig grad av egenmestring og bo lengst mulig hjemme – dette legges til grunn når tjenesten planlegges.

Hjemmebesøk / kartleggingssamtale 

  • saksbehandler tar kontakt med deg for å gjøre avtale om videre oppfølging av søknaden.
  • det kan også være aktuelt å ha møte hvor andre fagpersoner deltar for å vurdere riktig helse- omsorgstjeneste

Vedtak 

  • du vil få en skriftlig underretning på din søknad. Vedtaket skal være begrunnet
  • svar på søknaden kan forventes innen fire uker. Dersom tildelingskontoret trenger lenger tid for å behandle saken din, vil du innen fristen få et foreløpig svar med begrunnelse og tidsangivelse for framdriften i saken din
  • ditt behov for tjenester vil fortløpende evalueres av de som yter tjenesten til deg. Ved endringer i behovet blir det gjort en ny vurdering. Du vil motta en ny skriftlig underretning dersom det blir gjort endringer

Klage på vedtak om tjeneste
Dersom du mener at du ikke har fått innvilget en tjeneste som du har krav på, har du rett til å klage. Klageadgang er opplyst i vedtaket ditt.

Dersom du har behov for hjelp til å skrive klagen, har kommunen plikt til å hjelpe deg. Du kan få hjelp til dette ved å henvende deg til tildelingskontoret.

Klage på utførelse av tjeneste
Dersom du mener at tjenesten du mottar ikke er i samsvar med det vedtaket du har fått, eller på annen måte ikke holder den kvalitet som du mener det er rimelig å forvente, har du klagerett jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 7. (ekstern lenke.) Du kan sende en skriftlig klage, eller ringe til avdelingsleder for tjenesten.

Søknadsskjema

Her kan du søke om helse, pleie og omsorgstjenester. Det er viktig at du fyller ut hele skjemaet og skriver under.

Har du spørsmål?
Da kan du ta kontakt med saksbehandler på tildelingskontoret, men møter
med saksbehandler må avtales i forkant.

Send oss e-post:
tildelingskontoret@nord-fron.kommune.no

Du bør ikke sende sensitive personopplysninger, som for eksempel helseopplysninger, på e-post.

Ring oss: tlf. 45377365

 

Tildelingskontoret i Nord-Fron

Tildelingskontoret i Nord-Fron
Namn Telefon E-postadresse
Avd.leder Elisabeth Rudi 45377365 Elisabeth Rudi
Johanne Kvamme Bjørge 45377365 Johanne Kvamme Bjørge

Adresse

Nord-Fron kommunehus

Nedregata 50

2640 Vinstra

Tilbakemelding