Nord-Fron kommune

Salsløyve

Salsløyve

Med salg forstås overdraging av alkoholholdig drikk til forbrukar mot vederlag for drikking utanfor salgsstedet.

Daglegvarebutikkar som skal selje alkohol, må søke om salsløyve. Salsløyve gjeld for drikke med inntil 4,7 volumprosent alkohol. Løyvet blir vanlegvis gitt for perioder inntil 4 år,  med opphør seinast 30.september året etter at nytt kommunestyre tiltrer.

Nord-Fron kommune har ei type salgsbevilling: salg fra dagligvarebutikk.
Bensinstasjonar og kioskar kan ikkje få salsløyve. Det blir heller ikkje gitt løyve til heimesalg, sal via internett eller telefon.

Korleis søke?

Søknaden skal sendast på fastlagt skjema. Her finn du elektronisk søknadsskjema for salg av alkoholholdig drikk.

Du vil bli bedt om å laste opp vedlegg, søknaden vil ikkje bli behandla før alle nødvendige vedlegg er mottatt.

Gebyr

Gebyr blir fakturert årleg ut frå innsendt omsetningsoppgåve.

Utfyllande informasjon: Bevillingsreglement og retningsliner for kontroll med salgs- og skjenkebevillinger (PDF, 502 kB).

Kontakt

Tove Haugli
Konsulent
E-post
Telefon 61 21 62 50

Opningstider

Måndag - fredag 08.00 - 15.30

Servicetorg / sentralbord Måndag - fredag 09.00 - 14.00

Adresse

Nord-Fron kommunehus

Nedregata 50

2640 Vinstra