Nord-Fron kommune

Voksenopplæring

Voksenopplæring

Nord-Fron kommune tilbyr fleire typer opplæring innan vaksenopplæring:

Grunnskoleopplæring til ungdom og vaksne med heimel i Lov om grunnskule og vidaregåande opplæring foregår på Vinstra i vaksenopplæringa sine lokaler på Rolstadbygget. Denne er organisert under Midt-Gudbrandsdal Flyktningetjeneste.

Norskopplæring for innvandrarar med heimel i Lov om introduksjon og norskopplæring for nyankomne innvandrere foregår på Vaksenopplæringa i Rolstadbygget i Nord-Fron. Vaksenopplæringa er organisert under Vinstra ungdomsskole. 

I tillegg er det tilbod om tilrettelagt vaksenopplæring for enkeltpersonar og rupper. 

Kontakt

Hege Bjørkli
Avdelingsleiar
E-post
Telefon 61 21 65 11
Mobil 412 39 278