Nord-Fron kommune

VA Kvamsfjellet

VA Kvamsfjellet

Klikk for stort bilete Kva går prosjektet ut på? 

For å kunne tilby hytteinnbyggjarar i Nord-Fron ein betre standar på hyttene vart det i 2014 vedtatt å bygge ut vatn- og avløpsnettet for Furusjøen hytteområdet. Arbeidet er stort og omfattande, med over 160 hytter tilknytta prosjektet. 

Det skal i tillegg til sjølve ledningsnettet byggast pumpestasjoner, høgdebasseng og vassverk, samt at det blir gjort tiltak på eksisterande kloakkledning frå Bjørgebu

  Nord-Fron kommune har nå sendt ut informasjon i forbindelse med at vann og avløpsanlegget snart blir tatt i bruk. De som har kjøpt pumpekum av Stian Brenden Maskinservice AS får tilbud om orientering/opplæring på drift og vedlikehold av pumpekummen på to alternative lørdager.

Flere abonnenter som ble koblet til VA Furusjøen før jul har nå hatt noen uker med vann og avløp på hyttene.

Kontakt

Bjørn Bjørke
Virksomhetsleder
Telefon 61 21 61 67
Mobil 971 94 880
22.01.2013 08:20:25