Nord-Fron kommune

VA Kvamsfjellet

VA Kvamsfjellet

Klikk for stort bilete Kva går prosjektet ut på? 

For å kunne tilby hytteinnbyggjarar i Nord-Fron ein betre standar på hyttene vart det i 2014 vedtatt å bygge ut vatn- og avløpsnettet for Furusjøen hytteområdet. Arbeidet er stort og omfattande, med over 160 hytter tilknytta prosjektet. 

Det skal i tillegg til sjølve ledningsnettet byggast pumpestasjoner, høgdebasseng og vassverk, samt at det blir gjort tiltak på eksisterande kloakkledning frå Bjørgebu

  Nord-Fron kommune har nå sendt ut informasjon i forbindelse med at vann og avløpsanlegget snart blir tatt i bruk. De som har kjøpt pumpekum av Stian Brenden Maskinservice AS får tilbud om orientering/opplæring på drift og vedlikehold av pumpekummen på to alternative lørdager.

 Arbeidet med VA-Furusjøen nærmer seg slutten og pynting av ledningstraseene er stort sett ferdigstilt med noen få unntak. 

Kontakt

Bjørn Bjørke
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 61 21 61 67
Mobil 971 94 880
22.01.2013 08:20:25