Ekstremværet Hans

På denne siden finner du oppdateringer om ekstremværet Hans. 

Status på veier - Nord-Fron kommune pr. 25. august kl 14.30

Veier som fremdeles er stengt:
Åsvegen stengt for gjennomkjøring
⛔ Øvergrendsvegen 

Veier som er åpnet for ferdsel:
✅ Skåbuvegen
✅Rondablikkveien (opp Veikledalen) - lysregulert, ett felt
✅ Hønhaugvegen
✅ Kvikneskogen - maks 3,5 tonn
✅ Fylkesveg 255 ved Kamfossen
✅ Baksidevegen, Vinstra - Kvam
✅Vei til Kviknebaksida - maks 3,5 tonn
Kviknehøgda
✅ Strandgata
✅ Per Gynt seterveg - ikke tunge kjøretøy

Med forbehold om at situasjonen endrer seg raskt, og at listen over ikke er komplett til enhver tid. 

Fredag 25. august

Kl 14.30 Kokepåbud av drikkevann oppheves for Vinstra, ikke for Ruste
Viser til tidligere melding ang. kokevarsel av vann for abonnenter knyttet til Vinstra vannverk.
Vannet er nå "friskmeldt" og kokepåbudet oppheves. 

Dette gjelder ikke for abonnenter i Ruste - dere må fremdeles koke vann pga. den midlertidige løsningen. Ny SMS kommer når kokeforbudet av drikkevann opphører. 

Alle abonnenter er varslet vi SMS. 

Onsdag 16. august

Kl 17.15 Forventet dato for friskmelding av drikkevann på Vinstra
Kommunen får nå spørsmål fra vannabonnenter på Vinstra om når vi kan forvente at springvannet på Vinstra igjen kan drikkes. 

Vannet  skal testes, og resultatet foreligger trolig i slutten av neste arbeidsuke, dvs. mest sannsynlig fredag 25. august. 

Tirsdag 15. august


Kl. 17.00 Skåbuveien åpen for trafikk
Skåbuveien er i dag åpen for trafikk igjen som normalt. 


Mandag 14. august

Kl 14.40 Kvam renseanlegg tilbake til normal drift
Kvam renseanlegg har løst de utfordringer som kom som en følge av Hans. Anlegget er igjen operativt, og kloakknettet fungerer som det skal. 

Kl 14.00 Hønhaugveien og Rondablikkveien åpen for trafikk
Hønhaugveien i Øvre Vinstra er nå åpen for trafikk igjen. 

Rondablikkveien opp Veikledalen er åpen, men lysregulert. Kun ett felt er åpent. 

Søndag 13. august

Kl 18.00 Ingen store endringer siste døgnet
Det er ingen store endringer i situasjonsbildet etter ekstremværet Hans, verken på vei, vann eller avløp. 

Abonnenter til Vinstra vannverk må fremdeles koke drikkevann. SMS kommer når kokepåbudet opphører. 

Pga. en midlertidig løsning vil det være noe ustabilitet for abonnenter i Ruse. Bruk vannet med omhu, her må også drikkevann kokes, SMS kommer når kokepåbudet opphører. 

I Kvam er det fremdeles ingen løsning på utfordringene med Kvam renseanlegg.

Lørdag 12. august

Kl 15.45 Status på vann og avløp - Kvam og Ruste
Det vil være noe ustabilitet i forhold til Kvam Renseanlegg og Kvam Vassverk, samt levering av vann til abonnenter i Ruste.

Vi følger opp anleggene kontinuerlig. Varig og god drift vil ikke være på plass før over helgen.

Kl 15.30 Kvikneskogen og Kviknebaksida åpen
Veien gjennom Kvikneskogen er nå åpen for ferdsel. Det samme er veien til Kviknebaksida. 
 

Kl 13.00 Infotelefon om ekstremværet Hans
Som meldt tidligere i dag er det mange som kontakter kommunalteknisk vakttelefon med spørsmål og henvendelser som ikke er kritiske.

Det er derfor opprettet en egen infotelefon man kan ringe for spørsmål om Hans: 462 87 717.

Telefonen er bemannet frem til kl 20.00 lørdag, og fra kl 09.00 - 20.00 søndag.

Kl. 12.50 Åsvegen stengt for gjennomkjøring
Åsvegen i Tverrbygda er stengt for gjennomkjøring. Innkjøring kun fra Graupe .

 

Kl 09.40 Informasjon om åpne veier
Den kommunaltekniske vakttelefonen skal kun brukes til akutte situasjoner som gjelder vann og kloakk. Mange bruker den nå til å spørre om info om hvilke veier som er åpne - det er ikke henvendelser den kommunaltekniske vakttelefonen besvarer ut. 
Info om veier finner du øverst på denne siden og via Veitrafikksentralen. 

 

Fredag 11. august

Kl 17.15 Helseberedskap
Nord-Fron kommune har foreløpig noe forhøyet beredskap innen helse i forbindelse med følgene av ekstremværet Hans. 

Ved behov for legevakt: ring nasjonalt legevaktnummer 116 117. Legevakten på Lillehammer vurderer alvorlighetsgrad før legevakten kontakter lokal lege i beredskap.

Behovet for lokal beredskap blir vurdert fortløpende igjennom helgen.

Kl 13.40 Vann tilbake i Ruste - midlertidig løsning 
Viser til tidligere utsendt melding om vann for abonnenter i Ruste. I løpet av ettermiddagen vil en midlertidig løsning være på plass. Drikkevann må kokes inntil ny beskjed gis via SMS. For å sikre godt trykk til alle abonnenter, oppfordrer vi om å bruke vann med måtehold. 

Kl 11.40 Oppdatering fra ordfører og tjenesteleder teknisk
En krevende uke går mot helg, og vi får en oppdatering på tingenes tilstand etter ektremværet Hans fra ordfører og tjenesteleder teknisk. 

 

Kl 11.25 Oppfordring om å begrense trafikk over Kviknehøgda
I går ettermiddag ble tilfartsveg mellom Skåbu og Vinstra over Kviknehøgda åpnet for trafikk. 

I dag meldes det om mye trafikk, og høy belastning på veien. 

Kommunen ønsker derfor å oppfordre alle om å begrense trafikken på veistrekningen over Kviknehøgda. Ved ytterligere belastning vil veien måtte stenge igjen, og målet er at veistrekningen skal være operativ frem til Skåbuveien er åpnet igjen av fylkeskommunen. 

 

         

 

Kontakt

Nord-Fron kommune
E-post
Telefon 61 21 61 00