Nord-Fron kommune

Kva skjer i kommunen?

Ingen planlagte hendingar

Aktuelt frå kommunen

 • 05.12.2019

  Innvilga støtte til BUA Vinstra

  BUA Vinstra søkte SparebankstiftelsenDNB om prosjektmidlar for å gjennomføre kurs i vinteraktivitetar for barn.
 • 03.12.2019

  Detaljreguleringsplan for Eidesand bustdområde - offentleg ettersyn

  Utval for miljø, landbruk og areal har i møte den 12.11.2019, sak 13/19, vedteke å leggje detaljreguleringsplan for Eidesand bustadområde ut til offentleg ettersyn, jf. plan- og bygningslova §12-10. Frist for merknader er 16.01.2020.
 • 02.12.2019

  Informasjon og opplæring om pumpestasjonstype - VA Kvamsfjellet

  Lørdag 30. november d.å. hadde pumpeleverandøren Xylem opplæring/orientering om drift og vedlikehold av den typen pumpestasjonen som entreprenøren har levert på anlegget på Kvamsfjellet. Det ble en grundig gjennomgang av hvordan systemet fungerer og hvordan anlegget bør driftes for å ha et anlegg som skal fungere feilfritt i mange år.