'
Aktuelt fra kommunen
Varsling 24 - ny

Nord-Fron kommune har tatt i bruk et nytt varslingssystem; Varsling24  - for å varsle innbyggere i et geografisk område om hendelser via SMS.

Vi varsler på SMS til mobiltelefon, talemelding til fasttelefon og e-post.

Kommunen informerer nå våre innbyggere digitalt via SMS/talemelding/e-post ved hendelser der dette er hensiktsmessig. Det kan være ved vannavstengning, stengte veier, evakuering og andre forhold som krever rask informasjon.

Planutvalet har i møte 01.12.2016, vedteke å leggje Detaljreguleringsplan for Bruflaten, sak 136/16 ut til 2.gangs offentleg ettersyn:

Frist for merknader: 20.01.2017.

Nord-Fron tilbyr no nett-løysinga «MinEiendom» via vår heimeside.

Nettsida inneheld konkrete data om din eigedom når det gjeld kommunale tenester som vatn, avløp, feiing og eigedomsskatt.

Formannskapet har behandla budsjett 2017 og økonomiplan for 2017-2020 i møte 24.11.16. 

Fant du det du lette etter?

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01

Åpningstider: Alle kvardagar kl.08:00 - 15:30. Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike

Login for redigering