'
Aktuelt fra kommunen
Gatelys

I samband med endring av strømforsyninga til gatelysa langs Gudbrandsdalsvegen i Kvam vart to gatelysmaster langs Bygdahusvegen kopla frå og er nå mørke. Desse skal koplast til lysa langs Skreddarstuguvegen, men på grunn av frost er denne omkoplinga utsett til våren.

Kommunestyret har i møte 14.11.17 sak 091/17 med heimel i pbl § 12-12 gjort vedtak om godkjenning av endring av reguleringsplan E6 Lomoen - Kvam ved Givra og Gjerdingen.

Kommunestyret i Nord-Fron har i møte 14.11.2017, sak 90/17 gjort vedtak om godkjenning av Detaljreguleringsplan for Storåa, jf. plan- og bygningslova §12-12. 

 

Planutvalet har i møte 14.11.17, sak 104/17 vedteke å leggje forslag til detaljreguleringsplan for Jordalen hoppanlegg ut til offentleg ettersyn.

Frist for merknad: 04.01.17.

 

Fann du det du leita etter?

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01

Åpningstider: Alle kvardagar kl.08:00 - 15:30. Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike

Login for redigering