'
Aktuelt fra kommunen
Syltefåten bru ( Huskebrua)

Glommen og Laagens Brukseierforening (GLB) har søkt om løyve til å rive Dalsbrua i Skåbu og Sylteflåten bru (Huskebrua) i Kvikne som går over Vinstra elv.

Bygging og vedlikehald av bruene vart pålagt GLB gjennom Bygdinskjønnet på 1930-talet. Bruene har sidan den gong forfalle og dei er i dag i dårleg stand. NVE har fastslått at det ikkje foreligg konsesjonsplikt som tilseier at GLB er pålagt å vedlikehalde bruene og det foreligg difor ingen heimel for å nekte riving på dette grunnlaget.

25-års jubilantar 2017

Den 15. mai var det en hyggelig markering for ansatte med 25-års tjenestetid i Nord-Fron kommune.

De ble hedret med blomster, gavekort, kake og kaffe av ledere, kommunalsjefer og administrasjonssjef.

Foran fra venstre: Bente Davidhaugen, Solveig Anette Holten og Wenche Wahlquist Ovrum.
Bak fra venstre: Hildegunn Klypen, Vigdis Harildstad, Ingeborg B. Nordli, Vanja Hagen, Sigrun Sande, Tone Myrvang og Gunn Olive Rønningen.

(Oddveig Helen Hagen hadde ikke anledning til å delta).

 

 

Lag, foreiningar og andre som ønskjer å leige Vinstrahallen,  Kvam trivselsbad eller Kvam bygdahus (til trening eller anna) frå hausten 2017, må søkje om dette innan 15.06.17.

Søknadsskjema kan få ved å vende seg til Vinstrahallen 61 29 15 90 / 959 40 720.
Her finn du søknadsskjema for leige av idretts-/kulturbygg.

 

Attgløymde klede, sko og anna må hentast innan 01.07.17. Etter denne datoen blir alt fjerna.

 

Nord-Fron kommune er oppdragsgiver og innbyr med dette til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av en rammeavtale for juridiske tjenester.

 

Fann du det du leita etter?

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01

Åpningstider: Alle kvardagar kl.08:00 - 15:30. Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike

Login for redigering