Aktuelt fra kommunen - Nord-Fron kommune
'
Aktuelt fra kommunen
Rettleiar; frå bekymring til handling

Nord-Fron kommune - ved tverrfagleg ressursgruppe - har denne vinteren-våren utarbeidd rettleiaren " Frå bekymring til handling". (PDF, 2 MB)

Bakgrunn for rettleiaren er Forvaltningsrapporten " Tidleg innsats for utsette barn - er terskelen for meldingar til barnevernet for høg?" som vart behandla i kommunestyret i 2013. Bakgrunn for rapporten var at barnevernet fekk få bekymringsmeldingar frå kommunale tenesteområde med ansvar for barn og ungdom.

Rettleiaren;" Frå bekymring til handling"  er eit verktøy som skal bidra til å gjere kommunalt tilsette med ansvar for barn og unge tryggare i å gripe inn og gjere dei rette tinga i rett rekkefølgje.  

Hausten 2014 vart det gjennomført drifts- og ressursanalyse for pleie- og omsorgstenesta (PDF, 2 MB)i Nord-Fron kommune. Analysen inngår i kommunen si evaluering av pleie- og omsorgstenesta og skal støtte langtidsplanlegging i kommunen.

Drifts- og ressursanalysa viser at Nord-Fron kommune brukar relativt mykje pengar på omsorgstenester, men at tenesta ved å omstille seg kan frigjere ressursar. Dei største endringsforslaga i rapporten er reduksjon av antal plassar på Sundheim Bo- og Treningssenter til fordel for nyetablering av eit betydeleg antal nye heildøgns omsorgbustader med bemanning.

Til Topps 2015

For åttende gang ble Norges største og sprekeste integreringsarrangement " Til Topps"  arrangert 5. juni i år. Det var tilsammen 1.400 deltakere fra ulike nasjoner som besteg Galdhøpiggen, Norges høyeste fjell denne dagen. 

 

Målet for Til Topps er å gi positiv oppmerksomhet til integreringsarbeidet som foregår i kommunene og lokalsamfunn rundt om i hele landet. Til Topps skal bidra til å knytte kontakt mellom mennesker fra ulike kulturer slik at det skapes varige lokale nettverk.

 

 

Landbrukskontoret utarbeider årleg 2-3 informasjonshefter med nyttig informasjon for gardbrukarar og andre.

Informasjonshefte for juli 2015 (PDF, 854 kB)inneheld informasjon om  m.a. fristar og reglar ved kvoteordninga på mjølk, nytt frå jordbruksoppgjeret, avfallshandtering og reglar om bandtvang. 

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01

Åpningstider: Alle kvardagar kl.08:00 - 15:30. Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anne Grete Bakkene |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike

 

padlock