'
Aktuelt fra kommunen

Planutvalet har i møte 25.04.2017, sak 34/17 vedteke å leggje forslag til detaljreguleringsplan for Storåa ut til offentleg ettersyn, jf. § 12-10 i plan- og bygningslova.

 

Odin Prosjektering AS melder om offentlig ettersyn av planprogram og varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for Lomoen forretningsområde for gnr 248/206, 248/170, 248/19 og deler av gnr: 248/1, 248/113, 246/1 og 246/211.

I henhold til plan- og bygningslovens §§12-8 og 12-9 blir det med dette varslet om igangsettelse av detaljreguleringsplan for eiendommene nevnt i overskriften og offentlig ettersyn av planprogram for dette planarbeidet. Det kunngjøres samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale i henhold til lovens § 17-4.

Detaljregulering igangsettes på bakgrunn av oppstartsmøte med Nord-Fron kommune den 20.10.2016.

Nord-Fron kommune har i forslaget til kommuneplanens samfunnsdel for 2017 – 2028 laget et fremtidsbilde av hvordan Nord-Fron er i 2028:

 

 

 

Nord-Fron kommune har i forslaget til kommuneplanens samfunnsdel for 2017 – 2028 lagt inn i alt fire overordna mål. Det fjerde og siste hovedmålet sier at: 

Fann du det du leita etter?

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01

Åpningstider: Alle kvardagar kl.08:00 - 15:30. Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike

Login for redigering