'
Aktuelt fra kommunen

Nord-Fron kommune, avd. Legekontoret, søkjer leilegheit/hybel-leilegheit - møblert og inkl. kvitevarer-  til vår vikarlege frå d.d. til august 2018. Gjerne sentralt.

Ta kontakt på tlf. 97707626 eller tlf. 97523691

hpv vaksine

Kvinner som er fødde i 1991 og seinare får gratis HPV-vaksine. Tilbodet er mellombels og varer i ein toårsperiode. Vaksinasjonen består av tre vaksinedosar gitt over 6-12 månader og må derfor startast opp innan utgangen av 2018.

Aktuelle i målgruppa kan få vaksinen ved å kontakte Vinstra Helsestasjon pr. tlf. 61 21 63 20 og avtale tid for vaksinering.  

Det er nå lyst ut en åpen anbudskonkurranse der formålet er å inngå en rammeavtale med leveransdører av byggevarer, trelast m.m. 

 

12.
okt
Moshagen

 

Eit samla utval for helse-, oppvekst- og kultursaker i Nord-Fron kommune går inn for at  kulturprisen for 2017 går til Jorun og Vegard Moshagen for deira breie og utrettelege arbeid for kulturlivet i Nord-Fron.    

Prisen blir delt ut på Nord-Fron kommune sin kulturkveld i Vinstrahallen den 10. november 2017.

Fann du det du leita etter?

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01

Åpningstider: Alle kvardagar kl.08:00 - 15:30. Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike

Login for redigering