'
Aktuelt fra kommunen

Samfunnsdelen i kommuneplanen har hatt 1. gongs behandling og vore ute til offentleg ettersyn. Innspel etter høyring er vurdert og det er gjort mindre justeringar. Det er ikkje gjort endringar som krev ny høyring.

Planen vart difor lagt fram til endeleg behandling i kommunestyret 20.06.17.

Nord Fron kommune ved tenester for rus og psykisk helse, NAV og heimetenester har hatt tilsyn for personar med samtidig rusmiddelproblemar og psykiske lidelsar.

Tilsynet har omfatta samtalar med leiinga og tilsette i kommunen samt samtalar med brukarar og gjennomgang av journalar.

I samband med tilsynet har det vorte avdekt tre avvik. Desse omhandlar leiing og avviksregistering, samarbeid og dokumentasjon.

Det vil fortløpande bli arbeidd med desse avvika så snart rapport frå Fylkesmannen ligg klar.

 

Kommunalsjef
Sverre Sætre

Vinstra motorsportarena

Nord-Fron kommunestyre behandla på møte 20.06.17 søknad frå Vinstra motorsportarena om tilskott og kommunal garanti for finansiering av delar av anlegget.

 

Skåbu oppvekst

Nord-Fron kommunestyre behandla på møte 20.06.17 sak knytt til vurdering av ungdomstrinnet ved Skåbu oppvekst.

Kommunestyret gjorde følgjande vedtak:

Fann du det du leita etter?

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01

Åpningstider: Alle kvardagar kl.08:00 - 15:30. Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike

Login for redigering