Aktuelt fra kommunen - Nord-Fron kommune
'
Aktuelt fra kommunen

I samband med endring av reguleringsplan for Øybekklia hytteområde felt B3 i Skåbu

har planutvalet i Nord-Fron i møte den 24.03.2015, sak 30/15, vedteke å leggje

forslag til reguleringsplan ut til offentleg ettersyn, jf. plan- og bygningslova §12-10.

Tannleger påsken 2015

Tannleger til stede i Gubrandsdalen påsken 2015 - oversikt (PDF, 99 kB).

 I alt 77 personar deltok under fagmøtet om gjerde på Vinstra den 24.mars.

Frå 1. april vil det vere mogeleg å bestille legetime, resept  og/eller andre forespørslar til Vinstra legekontor via SMS eller eigen app. Det vil frå same tid bli lagt ut utfyllande informasjon om ordninga på legekontoret si heimeside ( Legekontoret lanserer ny heimeside frå 1. april 2015).

Det vil sjølvsagt framleis vere mogeleg å bestille time som tidlegare ved å kontakte legekontoret på telefon 61 21 63 00 alle kvardagar mellom kl.08.00 - 15.00 .

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01

Åpningstider: Alle kvardagar kl.08:00 - 15:30. Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anne Grete Bakkene |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike

 

padlock