'
Aktuelt fra kommunen
Flaggstang og hytte

Nord-Fron kommune har en bestemmelse i gjeldende arealdel av kommuneplanen samt i en rekke reguleringsplaner, som sier at det ikke er tillatt med flaggstang eller portal på fritidseiendommer i kommunen. Dette har vi nå fått Fylkesmannen i Oppland til å se på hjemmelsgrunnlaget for i forbindelse med utarbeidelsen av ny arealdel til kommuneplanen.

Kommunestyret vedtok i sak 110/16 på møte 15.11.16 at Nord-Fron kommune skal leggje til rette for nye lokale for forebyggande helsetenester. Nye lokale bør stå ferdig seinast 2020. Tenester som bør vurderast samlokalisert er helsestasjon, rus/psykiatri, barnevern, NAV og andre helsetenester.

Jobbmesse 200917

NAV Jobbmesse blir arrangert 20. september kl.14 - 16 i kommunestyresalen på Nord-Fron kommunehus. 

Hund til fjells

Med heimel i §1 i Forskrift om utvida bandtvang for hund i Nord-Fron kommune skal alle som bur fast eller for ei tid oppheld seg i kommunen og som sjølve eig/har ansvar for hund, halde hunden i band eller forsvarleg innestengd eller inngjerda i tida frå og med 21. august til og med 15. oktober i dei områda der husdyr har rett til å beite og faktisk beiter.

Her kan du lese heile Forskrift om utvida bandtvang for hund, Nord-Fron kommune.

Fann du det du leita etter?

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01

Åpningstider: Alle kvardagar kl.08:00 - 15:30. Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike

Login for redigering