'
Aktuelt fra kommunen
Skileik i alpinbakken

BUA Vinstra har innleia eit samarbeid med Gålå Alpin.

6. desember inviterer BUA Vinstra barn og unge mellom 7-20 år i Nord Fron til GRATIS kurskveld i alpinbakken.

Det blir lagt vekt på leik, samhald og skiglede.

BUA Vinstra deler også ut gratis heiskort til dei første 40 som melder seg på.

 

Påmelding på epost til pererik.rotmo@nord-fron.kommune.no

Vassmålaravlesning via SMS

Det er mogeleg for abonnentar på kommunal vassforsyning og/eller kommunalt avlaup med vassmålar å lese av vassmålaren sin via SMS, på nett eller med avlesningskort. 

Planutvalget vedtok i møte 7.11.17, PU-sak 100/17 å legge kommuneplanens arealdel for 2018-2029 ut til offentlig ettersyn. Frist for merknad er 31.12.2017, og alle merknader skal være skriftlige og merkes med arkivsak 15/633.

 

Planutvalet har i møte 24.10.17,sak 092/17 (PDF, 172 kB)vedteke å leggje forslag til detaljreguleringsplan for Brynsmoen næringsområde ut til offentleg ettersyn. 

Frist for merknad er 21.12.17.

Fann du det du leita etter?

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01

Åpningstider: Alle kvardagar kl.08:00 - 15:30. Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike

Login for redigering