'
Aktuelt fra kommunen
HPV-vaksine

Frå november 2016 kan kvinner som er fødde i 1991 og seinare få gratis HPV-vaksine. Tilbodet er mellombels og varer i ein toårsperiode frå hausten 2016. Vaksinasjonen består av tre vaksinedosar gitt over 6-12 månader og må derfor startast opp innan utgangen av 2018.

Unge kvinner i målgruppa kan få vaksinen ved å kontakte Vinstra Helsestasjon, helst ved å sende sms med namn og ønskje om dato for vaksinasjon til
tlf. 952 32 126


Det fyrste tilbodet om vaksinasjon:

*  tysdag den 29.11.16 kl. 15.00 – 19.00
*  tysdag den 06.12.16 kl. 15.00 -  19.00

Er det ønskjeleg med eit anna tidspunkt, kontakt helsestasjonen,
tlf. 61 21 63 20 / 952 32 126. For dei som ikkje kan starte opp vaksinasjon no, vil Helsestasjonen annonsere nytt tilbod på etterjulsvinteren.

 

Det er ledig trygdebustad i Sundheimsvegen 38, omsorgsbustad i Kyrkjevegen 25,
leil. 201 og 210 for einslige og 208 for par.
Alle bustadene er innflytningsklare pr dd.
Søknad sendast: Sundheim Bo- og Treningssenter, Sundheimsvegen 30,
2640 Vinstra.
Søknadsfrist: 06.11.16.

 

24.
okt

 Torsdag 03.11.16 kl.19.00
- Fron historielag lanserer Fronsbygdin 2016
- Vinstra målarklubb opnar si årlege utstilling

Måndag 07.11.16 kl.18.00
Teater Joker syner forestillinga Rebusløpet
Passar for barn frå 3-9 år.
Gratis inngang


 

Temadag " Når livet forandrer seg"

Verdensdagen for psykisk helse fokuserte i år på endringar i livet og korleis dette påverkar den psykiske helsa vår.

13.oktober inviterte NAV Arbeidslivssenter Oppland til temasamling på Nord-Fron kommunehus for leiarar, tillitsvalde, verneombud og HR-medarbeidarar.

Fant du det du lette etter?

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01

Åpningstider: Alle kvardagar kl.08:00 - 15:30. Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike

Login for redigering