Aktuelt fra kommunen - Nord-Fron kommune
'
Aktuelt fra kommunen

Ønsker du å ta norskprøve for fremmedspråklige, muntlig og/eller skriftlig, på A1-A2 eller A2-B1 nivå, ta kontakt med Nord-Fron kommune ved Anne Grethe Kolobekken, tlf. 61216226/90787941.

Prøver gjennomføres i uke 22 og 23.

Frist for påmelding til prøve er 22.04.15

 

 

Landbrukskontoret minner om følgjande fristar:

  • SMIL - Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket frist 15. april
  • Landbruksfondet i Nord-Fron frist 15. april
  • Tilskot til drenering av jordbruksjord frist 15. mai 

I samband med endring av reguleringsplan for Øybekklia hytteområde felt B3 i Skåbu

har planutvalet i Nord-Fron i møte den 24.03.2015, sak 30/15, vedteke å leggje

forslag til reguleringsplan ut til offentleg ettersyn, jf. plan- og bygningslova §12-10.

 I alt 77 personar deltok under fagmøtet om gjerde på Vinstra den 24.mars.

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01

Åpningstider: Alle kvardagar kl.08:00 - 15:30. Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anne Grete Bakkene |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike

 

padlock