Nord-Fron kommune

Vakttelefonar

Vakttelefonar

Her finn du dei viktigaste vakttelefonane for Nord-Fron kommune: 

Vakttelefonar/legevakt
Teneste Telefon
Legekontor (0800 -1500) 61216300
Legevakt (1500 -0800) 116117
Veg, vatn og kloakk - vakttelefon 91 79 23 45
Sundheim Bo- og Treningssenter 61 21 64 00
Barnevernvakta 40 40 40 15