Viktige telefonar

Her finn du dei viktigaste vakttelefonane for Nord-Fron kommune: 

 

 

Vakttelefonar/legevakt

Vakttelefonar/legevakt
Teneste Telefon
Barnevernvakta 40 40 40 15
Gudbrandsdal Krisesenter 414 81 220
Legekontor (0830 -1500) 61216300
Legevakt (1500 -0800) 116117
Sundheim Bo- og Treningssenter 61 21 64 00
Veg, vatn og kloakk - vakttelefon 91 79 23 45
Viltulykke (påkjørsel av vilt) 02800
Veterinærvakta Fron 61 29 14 00 (vakttelefon 24 timer i døgnet)