Personvern

Personvern og informasjonssikkerheit er viktig for oss! Nord-Fron kommune skal behandle personopplysningane dine på ein lovleg og sikker måte. På denne sida kan du lese om korleis vi behandlar personopplysningane dine og kva rettar du har som registrert i våre system.

Personvern