Nord-Fron kommune

Avtalegiro

Avtalegiro

AvtaleGiro gjer at faste rekningar blir betalt automatisk. Alle kan teikne AvtaleGiro, du treng ikkje ha nettbank for nytte deg av denne tenesta.

Fordeler med AvtaleGiro:

  • AvtaleGiro er enkelt, effektivt og oversiktleg.
  • Fakturabeløpet vert trekt automatisk frå kontoen din ved forfall, du slepp å betale giroen i nettbank eller i banken.

Korleis inngå avtale om AvtaleGiro:

Dette er ein avtale mellom deg og banken din. For å inngå avtale kan du anten:

  • Ta kontakt med banken din
  • Opprette avtale i nettbanken din.

Meir informasjon om AvtaleGiro.