Utkjøp av utstyr - tidlegare folkevalde

Tidlegare folkevalde som har kommunal politiker-iPad må levere den inn att, men kan velje om dei vil kjøpe den ut. 

Alle iPad'ar må leverast inn på servicetorget, sjølv om den skal kjøpas ut.

iPad'en kan du levere den på servicetorget på kommunehuset, måndag til fredag mellom kl 09.00 - 14.00. 

Årsaken til at den må leverast inn til oss, sjølv om du vil kjøpe den ut, er at det må gjeras ei nullstilling av dei kommunale settingar. Viss ikkje dette blir gjort står Nord-Fron kommune som eigar, i staden for den som kjøper den ut. 

Pris på utkjøp

iPad utkjøp
Tilstand Pris
Under 1 år gamal iPad 80 % av originalkostad
iPad mellom 1 og 3 år 50 % av originalkostnad
iPad over 3 år gammal Kr. 300