Nord-Fron kommune

Kommunestyret

Kommunestyret

Kommunestyret er det øvste kommunale organet i Nord-Fron kommune. Det gjer vedtak på vegne av kommunen så langt ikkje anna følgjer av lov eller delegasjonsvedtak.
Kommunestyret er det sentrale, overordna organ som alle utval, styrer og råd får sine fullmakter frå, og som dei skal sørgje for attenderapporteringar til.

Her kan du lese  reglement for kommunestyret, (PDF, 475 kB) vedtatt i K.sak 48/20.


Kommunestyret blir valt ved kommunevalet kvart 4. år, basert på vallister frå dei politiske partia, evt. andre grupper / lister.
I Nord-Fron har kommunestyret 25 medlemer, samt varamedlemer frå kvar liste.

 

Kommunestyret 2019 - 2023
Fast medlem Merknad Varamedlem (antal faste + 3) Merknad
Arbeiderpartiet
Kristin Grøthe Liv Tone Løland Holen
Anne Marie Olstad Rolf Ingar Moen
Morten Randen Bjørn Uleikleiv
Jan Tore Kamp
Heidi Maurstad Ann Sofie Møller
       Terje Sørlie        Asbjørg Merete Berget
       Anne Sletten Tom Henning Nyheim
       Magnar Bratlien Mariell Aurora Lunde
   Ove André Øybrekken Monica Brandvold Klevstadlien
   Kristin Blekastad Roger Bakken
   Sjur Sande Hussein Ahmad Al-Muhawesh
Håkon Hermansson Ann Jeanette Tarud
   Karianne Birkelund Anders Aleksandar Bakken
   Jo Henning Stormyrbakken Inger Helen Fosstuen
Eva Kappelslåen Ellinor Finstad Slaaen
Fremskrittspartiet
       Tormod Dalsheim
       Bodil Solli
       Mona Lien
Jøran Lindalen Øyen
Høyre
       Per Henry Vassdokken        Anne Kristin Nærby
       Ragnar Jacobsen Petter Jon Vaet Spjotum
Sofie Kvåle
Lise Veronika Stø
Rune Andre Stø
Senterpartiet
       Hans Petter Solberg        Anders Aasen Slåen
       Linda Elin Myromslien        Jonny Mathisen
       Olav Røssum        Anna Aasen Slåen
       Ingebjørg Jenssveen        Borgny Skansen Sletten
       Knut Håvard Iverstuen Anja Solberg
       Øyann Embjørg Brandstad Jan Ove Karenstuen
       Johan Rusthage Trond Teigen
Ola Einar Krok
Ole Brandvold
Sondre Elserud

Tilbakemelding