Nord-Fron kommune

Kommunestyret

Kommunestyret

Kommunestyret er det øvste kommunale organet i Nord-Fron kommune. Det gjer vedtak på vegne av kommunen så langt ikkje anna følgjer av lov eller delegasjonsvedtak.
Kommunestyret er det sentrale, overordna organ som alle utval, styrer og råd får sine fullmakter frå, og som dei skal sørgje for attenderapporteringar til.

Her kan du lese  reglement for kommunestyret, (PDF, 475 kB) vedtatt i K.sak 48/20.


Kommunestyret blir valt ved kommunevalet kvart 4. år, basert på vallister frå dei politiske partia, evt. andre grupper / lister.
I Nord-Fron har kommunestyret 25 medlemer, samt varamedlemer frå kvar liste.

 

Kommunestyret 2019 - 2023
Fast medlem Merknad Varamedlem (antal faste + 3) Merknad
Arbeiderpartiet
1.       Rune Støstad 1.       Eva Kappelslåen Fast medlem til 7/2-2021
2.       Kristin Grøthe 2.       Liv Tone Løland Holen
3.       Anne Marie Olstad 3.       Rolf Ingar Moen
4.       Morten Randen 4.       Bjørn Ulekleiv
5.       Jan Tore Kamp 5.       Julian Demir
6.       Heidi Maurstad 6.       Ann Sofie Møller
7.       Terje Sørlie 7.       Asbjørg Merete Berget
8.       Anne Sletten 8.       Tom Henning Nyheim
9.       Magnar Bratlien 9.       Mariell Aurora Lunde
10.   Ove André Øybrekken 10.   Monica Brandvold Klevstadlien
11.   Kristin Blekastad 11.   Roger Bakken
12.   Sjur Sande 12.   Hussein Ahmad Al-Muhawesh
13. Håkon Hermansson 13. Ann Jeanette Tarud
14.   Karianne Birkelund Permisjon til 7/2-2021 14.   Anders Aleksandar Bakken
15.   Jo Henning Stormyrbakken 15.   Inger Helen Fosstuen
16.   Ellinor Finstad Slaaen
Fremskrittspartiet
1.       Tormod Dalsheim 1.       Harald Paulsen
2.       Bodil Solli
3.       Mona Lien
4.       Jøran Lindalen Øyen
Høyre
1.       Per Henry Vassdokken 1.       Anne Kristin Nærby
2.       Ragnar Jacobsen 2.       Petter Jon Vaet Spjotum
3.       Sofie Kvåle
4.       Lise Veronika Stø
5.       Rune Andre Stø
Senterpartiet
1.       Hans Petter Solberg 1.       Anders Aasen Slåen
2.       Linda Elin Myromslien 2.       Jonny Mathisen
3.       Olav Røssum 3.       Anna Aasen Slåen
4.       Ingebjørg Jenssveen 4.       Borgny Skansen Sletten
5.       Knut Håvard Iverstuen 5.       Anja Solberg
6.       Øyann Embjørg Brandstad 6.       Jan Ove Karenstuen
7.       Johan Rusthage 7.       Anne Ragnhild Korsvold Saglien
8.       Trond Teigen
9.       Ola Einar Krok
10.   Ole Brandvold