Nord-Fron kommune

Årsavgift feie- og tilsynsgebyr

Årsavgift feie- og tilsynsgebyr

Kommunestyret vedtek kvart år gebyrregulativ for kommunaltekniske tenester.

Årsavgift feie- og tilsynsgebyr 2022 er vedtatt i møte 14.12.2021 - K.sak 110/21 og med korrigering/presisering av ordlyd i møte  22.02.2022 - K.sak 9/22. 

Årsavgift feie- og tilsynsgebyr 2022

Årsavgift feie- og tilsynsgebyr 2022
Type Pris pr. år ekskl. mva.
1. pipeløp på bustad og hytte 314
Kvart pipeløp utover det første på bustad og hytte 157
Gassfyrte fyringsanlegg 319
Forebyggende tilsyn 162

Tilbakemelding