Nord-Fron kommune

Årsavgift feie- og tilsynsgebyr 2020

Årsavgift feie- og tilsynsgebyr 2020

Kommunestyret vedtek kvart år gebyrregulativ for kommunaltekniske tenester.

Årsavgift feie- og tilsynsgebyr 2020 er vedtatt i møte 10.12.2019 - K.sak 128/19.

Årsavgift feie- og tilsynsgebyr 2020 Høgstandardhytte er ei hytte med innlagt vatn og/eller avløp - privat eller offentleg nett
Årsavgift feie- og tilsynsgebyr 2020
Type Pris pr. år ekskl. mva.
1. pipeløp på bustad og høgstandardhytte 431
Kvart pipeløp utover det første på bustad og høgstandardhytte 245
Gassfyrte fyringsanlegg 319
Forebyggende tilsyn 162