Nord-Fron kommune

Årsavgift feie- og tilsynsgebyr

Årsavgift feie- og tilsynsgebyr

Kommunestyret vedtek kvart år gebyrregulativ for kommunaltekniske tenester.

Årsavgift feie- og tilsynsgebyr 2022 er vedtatt i møte 14.12.2021 - K.sak 110/21 og med korrigering/presisering av ordlyd i møte  22.02.2022 - K.sak 9/22. 

Årsavgift feie- og tilsynsgebyr 2023

Årsavgift feie- og tilsynsgebyr 2023
Type Pris pr. år ekskl. mva.
1. pipeløp på bustad og hytte 330
Kvart pipeløp utover det første på bustad og hytte 165
Gassfyrte fyringsanlegg 330

Tilbakemelding