Nord-Fron kommune

Årsavgift feie- og tilsynsgebyr 2021

Årsavgift feie- og tilsynsgebyr 2021

Kommunestyret vedtek kvart år gebyrregulativ for kommunaltekniske tenester.

Årsavgift feie- og tilsynsgebyr 2021 er vedtatt i møte 15.12.2020 - K.sak 137/20.

Årsavgift feie- og tilsynsgebyr 2021
Type Pris pr. år ekskl. mva.
1. pipeløp på bustad og høgstandardhytte 431
Kvart pipeløp utover det første på bustad og høgstandardhytte 245
Gassfyrte fyringsanlegg 319
Forebyggende tilsyn 162