Årsavgift feie- og tilsynsgebyr

Kommunestyret vedtek kvart år gebyrregulativ for kommunaltekniske tenester.

Årsavgift feie- og tilsynsgebyr 2024

Årsavgift feie- og tilsynsgebyr 2024
Type Pris pr. år ekskl. mva.
1. pipeløp på bustad og hytte 358
Kvart pipeløp utover det første på bustad og hytte 179