Boligtilskot

Nord-Fron kommune gir eit boligtilskot på kr. 200.000 til alle privatpersonar som bygger/kjøper ny heilårsbolig/-leilegheit til eige bruk i kommunen. Søkjar skal vere folkeregistrert som innbyggjar i Nord-Fron kommune.

Kommunestyret vedtok denne ordninga - fyrste gongen i 2021 ( sak 5/21 i møte 23.02.21) - og den har etter det blitt justert både i 2022 ( auka tilskotsstorleik)  og i  2023 (unntak for mikrohus/minihus).

 

 

 

Her kan du lese retningsliner for boligtilskudd i Nord-Fron kommune (PDF, 321 kB)- vedtatt av kommunestyret i sak 162/23 .

Kontakt

Ane Steig
Boligutvikler
E-post