Bustadnummer

Kva er brukseiningsnummer?

Alle leiligheter skal, på lik linje med einebustadar, ha si eiga adresse. Brukseiningsnummer, som tidlegare vart kalla bustadnummer, er leiligheta si unike adresse.

Brukseiningsnummer inneheld ein bokstav og fire tall. Bokstaven angjev om du bur i ei Hovudetasje, Underetasje, Loftsetasje eller Kjelleretasje.

 

Kvar kan eg finne brukseiningsnummeret mitt

Informasjon om brukseiningsnummer kan hentast ut frå kommunen sitt kart.
Søk opp aktuell eigedom i kartet. Velg "Eiendommer" under fanen "Kartlag". Klikk inne på den aktuelle eigedomen i kartet og velg "Vis mer informasjon" i vinduet som kjem opp. Brukseiningsnummeret står under "Adresser" i "Eiendomsinformasjonsvinduet".

 

Meir informasjon

Sjå Kartverket si nettside for meir informasjon.

Opningstider

Måndag - fredag 08.00 - 15.30

Servicetorg / sentralbord Måndag - fredag 09.00 - 14.00

Adresse

Nord-Fron kommunehus

Nedregata 50

2640 Vinstra