Demens

Kjenner du noen som glemmer? Å ta kontakt med demensteamet er et uforpliktende lavterskeltilbud og tilbudet er gratis. Du trenger ingen henvisning for å kontakte oss.

Hva er demens?

Demens er en fellesbetegnelse for forskjellige sykdommer eller skader i hjernen. Sykdommen utvikler seg over tid og fører til økende endringer i hjernen.
Hukommelsesproblemer, vansker med språket, orienteringsproblemer og vanskeligheter med daglige gjøremål er vanlig.

Kjenner du noen som opplever

 • Glemsomhet, særlig for det som skjedde nylig
 • Problemer med å planlegge, løse og fullføre vanlige oppgaver
 • Språkvansker
 • Forvirring om tid og sted
 • Redusert dømmekraft
 • Utfordringer med å følge opp økonomiske forhold
 • Gjenstander plasseres feil
 • Endringer i humør og personlighet
 • Endret væremåte
 • Tap av initiativ og engasjement, både for aktiviteter og mennesker

Hva kan demensteamet tilby?

Demensteamet er en ressursgruppe for personer med demens og deres pårørende. Teamet består av helsepersonell med spesiell kompetanse innen demensomsorgen.

 • Kartleggings- og utredningssamtale med pasient og pårørende, etter henvisning fra fastlege
 • Kartlegging av behov for hjelp
 • Informasjon om og hjelp til å skaffe hjelpemidler som støtter hukommelse og bidrar til sikkerhet
 • Oppfølging av pasient og pårørende
 • Veiledning til pårørende og helsepersonell

Hvorfor er demensutredning viktig

 • For å utelukke andre sykdommer som har demenslignende symptomer
 • For å vurdere medisiner
 • For å legge til rette hjemmesituasjonen både for personen med demens og pårørende
 • For å kunne sette inn riktige tiltak til riktig tid

Hvem kan ta kontakt?

 • Enkeltpersoner, pårørende og venner
 • Helsepersonell
 • Fastleger

Om oss

Demensteamet består av:

Yvonne Sanden Tande, Demenskoordinator

Gunhild Kongsli, spesialsykepleier

Vi samarbeider med ergoterapeut, hjemmesykepleien, hjemmetjenesten og fastlegene.

Kontakt

Demensteam
E-post
Mobil 96 62 63 87