Demens

Kjenner du noen som glemmer? Å ta kontakt med demenskontakt er et uforpliktende lavterskeltilbud og tilbudet er gratis. Du trenger ingen henvisning for å kontakte.

Hva er demens?

Demens er en fellesbetegnelse for forskjellige sykdommer eller skader i hjernen. Sykdommen utvikler seg over tid og fører til økende endringer i hjernen.
Hukommelsesproblemer, vansker med språket, orienteringsproblemer og vanskeligheter med daglige gjøremål er vanlig.

Kjenner du noen som opplever

 • Glemsomhet, særlig for det som skjedde nylig
 • Problemer med å planlegge, løse og fullføre vanlige oppgaver
 • Språkvansker
 • Forvirring om tid og sted
 • Redusert dømmekraft
 • Utfordringer med å følge opp økonomiske forhold
 • Gjenstander plasseres feil
 • Endringer i humør og personlighet
 • Endret væremåte
 • Tap av initiativ og engasjement, både for aktiviteter og mennesker

  Hvorfor er demensutredning viktig

 • For å utelukke andre sykdommer som har demenslignende symptomer
 • For å vurdere medisiner
 • For å legge til rette hjemmesituasjonen både for personen med demens og pårørende
 • For å kunne sette inn riktige tiltak til riktig tid

 Hvem kan ta kontakt?

 • Enkeltpersoner, pårørende og venner
 • Helsepersonell
 • Fastleger


Demenskontakt samarbeider med ergoterapeut, hjemmesykepleien, hjemmetjenesten og fastlegene.

Kontakt

Liv Jorunn Korstad
E-post
Mobil 96 62 63 87

Demenskontakt: 

torsdager kl. 08.00 - 15.00