Nord-Fron kommune

Fysioterapi

Fysioterapi

Kva tilbyr vi?

Tenesta kan gje råd og rettleiing til dei med motoriske vanskar, muskel og/eller skjelettplager. Samt gje tilbod om behandling der dette er aktuelt.
Ei sentral oppgåve er og å gje råd og rettleiing for å forebygge at slike problemstillingar oppstår, og å gje råd og rettleiing til andre kommunale tenesteinstansar.

Grupper for barn og vaksne i sal og basseng. Den kommunale fysioterapitenesta har hovedfokus innan rehabilitering, barn og oppfølging av personar med tverrfaglege behov. Fysioterapitenesta har og kompetanse innan komplett fysikalsk lymfeødembehandling.

 

Kven kan få tilbudet?

Dei som har behov for råd, rettleiing eller behandling etter fagleg vurdering frå fysioterapeut.

Korleis få tilbodet?

Du kan ta kontakt med fysioterapeut direkte.Tenesta er lokalisert på POST-huset for poliklinisk behandling, oppfølging, frisklivssentral og grupperverksemd. Fysioterapeutene har òg lokale på Sundheim.

 

Fysioterapitenesta ( kommunal)

Fysioterapitenesta ( kommunal)
Namn Telefon E-postadresse
Tine Gjøstøl Sørensen 913 79 066 (alle dagar) tine.gjostol.sorensen@nord-fron.kommune.no
Hanne Søberg ( permisjon til 01.01.23) 948 63 310 (alle dagar) hanne.soberg@nord-fron.kommune.no
Hanne Eide Myhre (er også rehabiliteringskontakt) 913 25 411 hanne.eide.myhre@nord-fron.kommune.no
Kaja Flyen Øyen 966 25 986 (tirs+torsd+annenhver mandag partallsuker)
Turnusfysioterapeut 910 09 484 (alle dagar)
Telefon fysioterapitenesta Sundheim: 61 21 64 11

Kommunen har i tillegg driftsavtale med tre private fysikalske institutt:

Fysioterapeuter med driftsavtale med kommunen
Namn Stillingsinfo. Telefon E-post
Håvard Ringen 612 92 620
Andreas Byrhagen 611 00 711 Andreas Byrhagen
Florian Baschong Fysio-MANUELLTERAPI 467 60 467 manuellterapibaschong@gmail.com

 

Kva kostar det?

Alle må betale eigenandel for fysioterapi, med unntak av barn under 16 år og personar med godkjend yrkesskade. Fysioterapeutane følgjer takstar i samsvar med gjeldande takstplakat.

Frikort kjem automatisk i posten etter at du har nådd frikort eigenandelstak 2.

Les meir om frikortordninga

Les meir om eigenandel.

 

Kva skjer vidare?

Fysioterapeut tar kontakt for vurdering og eventuelt vidare oppfølging.

Kontakt

Tine Gjøstøl Sørensen
Avd.leder - Frisklivs.avd
E-post
Telefon +47 61 21 64 11
25.02.2013 09:03:20

Opningstider

Alle dagar: 08:00 - 15:30

Tlf. 61 21 64 00

Adresse

Sundheimvegen 30, 2640 Vinstra

 

 

Kart

Tilbakemelding