Nord-Fron kommune

Prisar

Prisar

Semesteravgift blir justert med verknad frå 01.01 kvart år.

Fron kulturskole har søskenmoderasjon, 30% på det dyraste tilbudet.

Kulturskolen har nokre instrument til utlån, slik at du ikkje treng å investere sjølv det første skoleåret.

Betalingssatsar for Fron kulturskole 2021

Betalingssatsar for Fron kulturskole 2021
Type teneste Pris Periode
Enkeltundervisning kr. 1.868 pr. semester/halvår
Gruppeundervisning kr. 1.348 pr. semester/halvår
Instrumentleige kr. 248 pr. semester/halvår
Sal av timar til frivillige musikkorganisasjonar kr. 22.670 pr. årstime
Sal av timar til frivillige organisasjonar for vaksne kr. 30.310 pr. årstime
Søskenmoderasjon: 30 % på det dyraste tilbodet.