Nord-Fron kommune

Ungdomsråd

Ungdomsråd

Klikk for stort bileteNord-Fron ungdomsråd er eit representativt utval av ungdom i kommunen, og skal tale ungdommen si sak.

Samansetting

Nord-Fron ungdomsråd er samansett av 9 ungdom frå kommunen. Samansettinga er som følgjer:

  • Tre representantar vald av elevrådet ved Vinstra ungdomsskule
  • Fire representantar vald av elevrådet ved Vinstra vidaregåande skule
  • To representantar vald av Nord-Fron kommune
    • desse skal utjamne eventuelle skeivheter i kjønn, alder og geografi
Nord-Fron ungdomsråd 2019 - 2021
Representant Vald av
Ronja Varpestuen (leiar) Elevrådet ved Vinstra vidaregåande skule
Jørgen Eriksen (nestleiar Elevrådet ved Vinstra vidaregåande skule
Ådne Fagervold Elevrådet ved Vinstra vidaregåande skule
Lise Frithjofsen Elevrådet ved Vinstra vidaregåande skule
Oliver Plassen-Brandvol Elevrådet ved Vinstra ungdomsskole
Ruth Møllerplass Huse Elevrådet ved Vinstra ungdomsskole
Eline Moen Ruststuen Elevrådet ved Vinstra ungdomsskole
Ulrik Fagervold Nord-Fron kommune
*ikkje vald* Nord-Fron kommune

Møter
Ungdomsrådet møtast ein gong i månaden, og tek opp sakar som angår ungdommen. Det blir sendt ut innkalling i forkant av møter, og protokoll i etterkant, på lik line med andre styrer og utval i kommunen. Leiar i ungdomsrådet er møteleiar, kommunen stiller med møtesekretær. Møta føregår på dagtid på kommunehuset i Nord-Fron.

Midler
Ungdomsrådet disponerar ein pengepott som skal vera med å støtte tiltak retta mot barn og ungdom i kommunen. Du søker ved hjelp av digitalt skjema.

Søknader som kjem inn etter 1. november blir behandla på fyste møte i komande kalenderår. 

Søk ungdomsrådet om midler

Vedtekter
Klikk her for å sjå vedteker for Nord-Fron ungdomsråd.

Kontakt

Erik Tøftestuen
Ungdomskonsulent
E-post
Telefon 61 21 62 76
Mobil 915 97 393
24.02.2013 22:15:35
Facebook