Skåbu barnehage

  

Barnehagen i Skåbu held til i underetasjen på helsehuset, med Skåbu skole som næraste nabo. 

Barnehagen har ei avdeling med tilsaman 16 plassar (0 - 6 år). 

Skåbu barnehage sine verdiar er tryggleik og trivsel, respekt og toleranse, faglegheit og læring, positivitet og humor. 
Barnehagen skal vere ein trygg stad kor barn får høve til å lære og utvikle seg gjennom leik, oppleving og samspel. 

Kontakt

Skåbu oppvekst - barnehage
Telefon 61 21 62 74
Hilde Bøshaugen
Avd.leder - Barnehage
E-post
Telefon 61 21 62 74

Opningstider

Kl. 07.00 - 16.30 kvar dag

Kjernetida er kl. 09.45 - 13.00.

Adresse

Skåbu oppvekst
Skåbuvegen 2693
Postboks 40
2643 Skåbu

Kart