Gruppe for holdningsskapende arbeid (HSA)

Nord-Fron har en egen gruppe for holdningsskapende arbeid (HSA). Gruppa jobber med rusforebyggende og holdningsskapende arbeid på tvers av tjenesteområder. Flere av tjenesteområdene er interkommunale og deltar i arbeidet i alle tre kommunene. 

Det gjennomføres månedlige møter. Nord-Fron HSA-gruppe er forankret politisk og administrativt i kommunen. 

Formål 

Nord-Fron HSA skal 

 • ha fokus på barn og unges oppvekstmiljø 

 • jobbe tverrfaglig med holdningsskapende arbeid rette mot barn, ungdom og foresatte 

 • dele erfaringer mellom kommunene for å kunne iverksette nødvendige tiltak 

Sammensetning 

Gruppen består av faste deltagere som representerer: 

Kommunale tjenester 

 • Rus og psykisk helse 

 • Helsestasjon 

 • Kultur/ungdomsarbeid 

 • Vinstra ungdomsskole 

Regionale tjenester 

 • Barnevern 

 • NAV 

 • Politi 

 • Vinstra vdg. skule 

 • Ung i Midtdalen 

Kontakt

Erik Tøftestuen
Tjenesteleder
E-post
Telefon 61 21 62 76
Mobil 91 59 73 93
24.02.2013 22:15:35
Nina Birgitte Haugen
Spesialsykepleier
E-post
Telefon 61 21 64 47
Mobil 91 85 20 42
25.01.2013 09:18:50