Barhaug skole

Barhaug skole  - Klikk for stort bileteBarhaug skole

   

"Trivsel for alle!"

Barhaug skole har 150 elevar, 18 lærarar og 8 assistentar.

Visjonen vår er: "Trivsel for alle" Ikkje så mange og vansklege ord - heller tilsynelatande enkel.
Visjon er eit mål som vi skal strekkje oss etter kvar dag.  

Dette forpliktar alle på skolen, både vi som jobbar her - dvs. reinhaldarar, vaktmeister, rektor, assistentar, kontorsekretær og lærarar - og alle elevar.

På kvar vår måte må vi arbeide for at alle skal trivast. Dei tilsette må heile tida leggje vekt på å gjera ein god jobb.
All undervisning må vera godt forberedt - og vi må ha aktivitetar i skolekvardagen som fremmar trivsel.

Elevane må gjere sitt beste for å jobbe i timane, gjera skolearbeidet sitt på ein god måte både i timane og heimeleksene. Elevane må vera snille med kvarandre, ingen erting, plaging eller mobbing.
Vi veit at trivsel er eit heilt nødvendig grunnlag for læring.
Viss ein elev eller tilsett på skolen ikkje trivast, så vil det vera eit hinder for god læring.     

Kontaktlærarar på Barhaug skole

Kontaktlærarar på Barhaug skole
Trinn Kontaktlærar
1. trinn Kristian Lie, Laila Merethe Stormorken
2. trinn Marthe Engum, Andrea Røssummoen, Wenche Kjæstad
3. trinn Cathrine Elserud Nygård
4. trinn Audhild Veslum, Camilla Kvikstadhagen
5. trinn Bente Brustuen Bråten (5a), Anette Grøthe (5b)
6. trinn Andreas Nielsen Nilstad
7. trinn Randi Kvernflaten, Truls Jørgen Rydland

Sjå alle tilsette på Barhaug Skole her!

Kontakt

Barhaug skole
Telefon 61 21 65 30

Rektor
Hanne Bergum
Send e-post

Inspektør
Bergljot Skar
Send e-post

SFO
 97494296

Adresse

Barhaug skole
Salmakervegen 21
2640 Vinstra

Kart