Nord-Fron kommune

Skolemiljø

Skolemiljø

Alle elevar har rett til skulegang i eit godt skulemiljø, både fysisk og psykisk. Skåbu oppvekst er oppteken av at elevane våre skal få opplæring i eit godt psykososialt miljø, utan mobbing og med fokus på læringsmiljø.

For å nå dette målet jobber vi for at vår praksis skal vere i tråd med dei gjeldande lover og retningsliner.  Dersom nokon meiner at ein av våre elevar ikkje får opplæring i eit godt psykososialt miljø, ønskjer vi at de melder ifrå om dette til skulen. 

Meldinga sendast til oppvekstsenterleiar.

Du kan laste ned Skåbu oppvekst sin handlingsplan mot mobbing her! (PDF, 237 kB)

Tilbakemelding