Skolekretsar

I Nord-Fron kommune fins det fire skolekretser:

  • Sødorp
  • Barhaug
  • Kvam
  • Skåbu
     

Kartet under er søkbart, slik at du kan skrive inn di heimadresse og finne skolekrets.

Trykk på forstørrelsesglaset for å skrive inn di adresse og sjå skolekretsen adresse tilhøyrer.