Nord-Fron kommune

Vaksenopplæring

Vaksenopplæring

Nord-Fron kommune tilbyr fleire typer opplæring innan vaksenopplæring:

Grunnskoleopplæring til ungdom og vaksne med heimel i Lov om grunnskule og vidaregåande opplæring foregår på Vinstra i vaksenopplæringa sine lokaler på Rolstadbygget. Denne er organisert under Vinstra ungdomsskole.

Norskopplæring for innvandrarar med heimel i Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven) foregår på Vaksenopplæringa i Rolstadbygget i Nord-Fron. Vaksenopplæringa er organisert under Vinstra ungdomsskole. 

Norskopplæring for bebuarar på Vinstra mottak med heimel i Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven)  foregår også på Vaksenopplæringa i Rolstadbygget i Nord-Fron.

I tillegg er det tilbod om tilrettelagt vaksenopplæring for enkeltpersonar og grupper.

Statsborgerprøva

Vaksenopplæringa er prøvestad for statsborgerprøva, samfunnskunnskapsprøva og  norskprøvene. Det kostar kr 600 å ta ei slik prøve.

Kontakt

Merethe Almelid
Avdelingsleder
E-post
Telefon +47 40 47 63 10

Adresse

Maskinvegen 15

2640 Vinstra

Tlf.  Vaksenopplæringa: 404 76 310

Tilbakemelding