Nord-Fron kommune

Vaksenopplæring

Vaksenopplæring

Det blir gjennomført statsborgerprøve/samfunnsfagsprøve tirsdag 1.juni  kl 09.00 på datarommet på Vinstra ungdomsskole.

Send melding til hilde.haugen@nord-fron.kommune.no dersom du ønsker å delta.

Nord-Fron kommune tilbyr fleire typer opplæring innan vaksenopplæring:

Grunnskoleopplæring til ungdom og vaksne med heimel i Lov om grunnskule og vidaregåande opplæring foregår på Vinstra i vaksenopplæringa sine lokaler på Rolstadbygget. Denne er organisert under Midt-Gudbrandsdal Flyktningetjeneste. 

Norskopplæring for innvandrarar med heimel i Lov om introduksjon og norskopplæring for nyankomne innvandrere foregår på Vaksenopplæringa i Rolstadbygget i Nord-Fron. Vaksenopplæringa er organisert under Vinstra ungdomsskole. 

I tillegg er det tilbod om tilrettelagt vaksenopplæring for enkeltpersonar og grupper. 

Kontakt

Hege Bjørkli
Avdelingsleiar
E-post
Telefon 61 21 65 11
Mobil 412 39 278

Adresse

Maskinvegen 15

2640 Vinstra