Vaksenopplæring

Hos Vaksenopplæringa i Nord-Fron kan du som er bosatt flyktning, innvandrar og arbeidsinnvandrar få opplæring i norsk. 

Nord-Fron kommune tilbyr fleire typer opplæring innan vaksenopplæring:

Grunnskoleopplæring til ungdom og vaksne med heimel i Lov om grunnskule og vidaregåande opplæring foregår på Vinstra i Vaksenopplæringa sine lokaler på Rolstadbygget. Denne er organisert under Vinstra ungdomsskole. Her finn du søknadsskjema for grunnskole for skuleåret 2024 -25 (PDF, 92 kB).  Frist for å søkje er 10. mai.

Norskopplæring for innvandrarar med heimel i Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (Integreringsloven) foregår foregår på Vaksenopplæringa i Rolstadbygget i Nord-Fron. Vaksenopplæringa er organisert under Vinstra ungdomsskole.

Norskopplæring for bebuarar på Vinstra mottak med heimel i Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (Integreringsloven) foregår også på Vaksenopplæringa i Rolstadbygget i Nord-Fron.

I tillegg er det tilbod om tilrettelagt vaksenopplæring for enkeltpersonar og grupper. 

 

Statsborgerprøva

Vaksenopplæringa er prøvestad for statsborgerprøva, samfunnskunnskapsprøva og  norskprøvene. Det kostar kr 600 å ta ei slik prøve.

 

Prisar Vaksenopplæringa 2024

Prisar Vaksenopplæringa 2024
Vaksenopplæronga Bet.sats frå 01.01.2024
Norskopplæring kr. 50

Kontakt

Merethe Almelid
Avdelingsleder
E-post
Telefon 40 47 63 10

Adresse

Maskinvegen 15

2640 Vinstra

Tlf.  Vaksenopplæringa: 404 76 310