Årsavgift renovasjon

Kommunestyret vedtek kvart år gebyrregulativ for kommunaltekniske tenester.

Her kan du lese Forskrift om gjennomføring av renovasjonsordningen og om renovasjonsgebyr for Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu.

Her kan du også lese veileder som omhandlar praktiske forhold ved henting av avfall og kva som er abbonenten sitt ansvar ( plassering av dunkar, vegstandard og adkomst, m.m.).

Renovasjonsavgiftene for 2023 er vedtatt i møte 13.12.2022 - K.sak 114/22.

Årsavgift for renovasjon 2023

Årsavgift for renovasjon 2023
Type Pris pr. år i kr. ekskl. mva.
Restavfall liten 140 liter 1912
Restavfall middels 190 liter 2272
Restavfall stor 240 liter 2870
Restavfall, ekstra stor 370 liter 4424
Helårsboliger m fellesløsning felles kontainer el. avfallsbrønn 2272
Reduksjon for hjemmekompostering - 342
Bringeordning 1912
Fritidseiendom med vann/avløp 1278
Fritidsbolig uten vann/avløp 1022
Fritidsbolig uten vann/avløp og helårsveg 767
Henteordning, høystandard fritid 1278
Henteordning, lavstandard fritid 1022
Saksbehandlingsgebyr 166