Årsavgift renovasjon

Kommunestyret vedtek kvart år gebyrregulativ for kommunaltekniske tenester.

Her kan du lese Forskrift om gjennomføring av renovasjonsordningen og om renovasjonsgebyr for Nord-Fron, Sær-Fron og Ringebu.

Her kan du også lese veileder som omhandlar praktiske forhold ved henting av avfall og kva som er abbonenten sitt ansvar ( plassering av dunkar, vegstandard og adkomst, m.m.).

Årsavgift for renovasjon 2024

Årsavgift for renovasjon 2024
Type Pris pr. år i kr. ekskl. mva.
Restavfall liten 140 liter 2065
Restavfall middels 190 liter 2454
Restavfall stor 240 liter 3100
Restavfall, ekstra stor 370 liter 4778
Helårsboliger m fellesløsning felles kontainer el. avfallsbrønn 2454
Reduksjon for hjemmekompostering - 368
Bringeordning 2454
Fritidseiendom med vann/avløp 1379
Fritidsbolig uten vann/avløp 1104
Fritidsbolig uten vann/avløp og helårsveg 828
Henteordning, høystandard fritid 1379
Henteordning, lavstandard fritid 1104
Saksbehandlingsgebyr 166