Nord-Fron kommune

Årsavgift renovasjon 2021

Årsavgift renovasjon 2021

Kommunestyret vedtek kvart år gebyrregulativ for kommunaltekniske tenester.

Renovasjonsavgiftene for 2021 er vedtatt i møte 15.12.2020 - K.sak 137/20.

Årsavgift for renovasjon 2021
Type Pris pr. år i kr. ekskl. mva.
Restavfall liten 140 liter 1684
Restavfall middels 190 liter 2001
Restavfall stor 240 liter 2527
Restavfall, liten m.kompostering/gjøds.l. 1146
Restavfall, middels m.kompostering/gjøds.l. 1363
Restavfall, stor m. kompostering/gjøds.l. 1718
Pr. skogsbu, fiskebu (for tømmestasjon) 545
Pr. hytte, bu, seter utan vatn og/eller kloakk (for tømmestasjon) 807
Pr. seter, hytte med innlagt vatn og/eller kloakk (for tømmestasjon) 1280
Bringeordning (ny) - heilårsbolig 1684
Henteordning (ny) - fritidsbolig 1280