Hvem vil du foreslå til fylkeskulturprisen?

Kulturprisen består av 100 000 kroner og et kunstverk.

Logo Innlandet fylkeskommune - Klikk for stort bileteLogo Innlandet fylkeskommune

Kulturprisen kan gis til enkeltpersoner, kulturprodusenter-/arrangører, organisasjoner, 
bedrifter, utviklingsaktører og samfunnsaktører som har bidratt til gode kulturopplevelser eller bidratt på andre måter.

Her kan du lese mer om hva som vektlegges og utfyllende informasjon om fylkeskulturprisen for Innlandet 2024. (PDF, 135 kB)

Forslag leveres senest 1. september 2024.