Nord-Fron kommune

Aktuelt

Denne uken har et gammelt varsel om omsorgssvikt dukket opp som et Facebook-innlegg. Innlegget, som har blitt delt og kommentert mye de siste dager, gir et etterlatt inntrykk av at varslet er åpent og til behandling hos Statsforvalter. Det ønsker kommunedirektøren å kommentere.

Midt-Gudbrandsdal renovasjonsselskap (MGR) informerer om at alle gjenvinningsstasjonene vil holde stengt fra og med 24.desember til og med 1.januar, på grunn av lav bemanning.

Her er oversikt over de ordinære åpningstidene til gjenvinning-/miljøstasjonene.

Administrasjonen holder også stengt, men kan nås på e-post: post@mgr.no om det er noe viktig.

Besøksforbudet som har vært på langtidsavdeling Øst på Sundheim Bo- og treningssenter er nå opphevet. 

Tallkolloner på regneark

Nord-Fron formannskap har i møte den 24.11.22 lagt fram forslag til årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026.
Forslaget ligger ute til offentlig ettersyn fram til kommunestyret si behandling 13.12.22.
 
 

Kyr på fjellbeite

Fjellnettverket søkjer gardsbruk som har lyst til å vere med i prøveprosjekt!

Skilting til ulike destinasjonar utanfor barnehagen

I går - 28. november -var det julegateåpning i Ruste barnehage!
 

Tore Wælgaard Steen skal være vikar for kommuneoverlege Anders Brabrand i hans permisjonstid. Steen begynner 2. januar og skal jobbe til juli. 
 

Onsdag 23. november arrangerte Nord-Fron kommune, Peer Gynt kjøpesenter og Sødorptunet Jul i parken. Over 800 personer møtte opp til det første arrangementet i Vinstra park. 

Nord-Fron kommune har vedteke fleire endringar av reguleringsplanar etter forenkla prosess, jf. plan- og bygningslova §12-14, 2. ledd og delegeringsreglementet i Nord-Fron. Følgjande endringar blir kunngjort nedanfor:

Det er nå åpnet opp for gruppen 18-64 år uten underliggende risiko kan ta en ny dose. Det er ikke en anbefaling om å gjøre dette fra Folkehelseinstituttet, men en mulighet for de som selv ønsker det. Denne muligheten vil være mer aktuell for de eldste i aldersgruppen enn de yngste, og særlig de som til nå kun har takket ja til to doser.

Tilbakemelding