Nord-Fron kommune

Aktuelt

 Søknadsomgangen for regionale miljøtilskudd for jordbruket har åpnet og fristen for å søke er 15. oktober.
For enkelte tiltak er det gjort noen viktige justeringer av vilkårene. I tillegg er det innført tilskudd til klimarådgiving.

Nord-Fron kommune har - etter runde 3  - midler igjen til fordeling til lokalt næringsliv som er rammet av covid-19 situasjonen.

Innlandet fylkeskommune lyser ut  3,6 millioner kroner til regionale tilretteleggingstiltak og til rekruttering og kompetanseheving i landbruket.

Kommunar, organisasjonar og forsknings-og utviklingsinstitusjonar kan søkje. Søknadsfristen er 11. oktober d.å.

Skåbuvegen blir opna att for trafikk i byrjinga av veke 36. Da blir innkøyringa til Gamle Skåbuvegen ved Vinstrahallen stengt i ei periode på omlag seks veker. 

 

Det kommer mange spørsmål til koronatelefon og kommuneoverlege i forbindelse med utbruddet knyttet til Vinstra vidaregåande skule, og de nye retningslinjene for karantene.  Her får du svar på de mest stilte spørsmålene, og kan se direktesendingen med kommuneoverlege Anders Brabrand fra tirsdag 7. september, hvor han svarer på innkomne spørsmål. 

Lillehammer kommune har frigitt Pfizer-doser til både Øyer og Nord-Fron kommuner. Det gjør at 16- og 17-åringer i Nord-Fron kan få første vaksinedose tidligere enn antatt.

Frå måndag 30. august 2021 skjer det endring i fysisk lokasjon av legevakt for alle innbyggarar og gjestar i Sør-Fron. Oppmøtestad for legevakt vil frå da vera Lillehammer interkommunale legevakt både på kveld/helg/høgtid/natt.

Frå 1. september vil brukarar måtte betale for å få tilkjørt eller levert tilbake hjelpemiddel som er lånt frå kommunalt hjelpemiddellager.

På grunn av sikringsarbeidet rundt Givra blir deler av Furulundsvegen stengt frå måndag 23. august.

Har du behov for barnehageplass i Nord-Fron? Frist for å søke er 1. september!