Nord-Fron kommune

Aktuelt

 I forbindelse med fylkessammenslåing fra 01.01.2020 må Kartverket stenge sine systemer matrikkelen og grunnboken i en periode. Dette er for å sikre en problemfri overgang til nye fylker og kommunenummer og sikre kvalitet og fullstendighet i matrikkel og grunnbok etter overgangen.
 

Har du fått invitasjon til å delta i Drikkevannsstudien? 

 

I henhold til kapittel 8 i ny kommunelov av 22.6.18 jf. kapittel 8, skal kommunestyret vedta forskrift om rettigheter og plikter for folkevalgte.

Det er mogeleg for abonnenter på kommunal vassforsyning med vassmålar å lese av vassmålaren sin anten via SMS, på nett, eller med avlesningskort.

 Midt-Gudbrandsdal demensforening i samarbeid med kommunene tilbyr et undervisningstilbud til deg som er pårørende til en person med demenssykdom.

Oppstart: torsdag 23. januar på Sørheim omsorgssenter i Sør-Fron og gå over til sammen 4 torsdagskvelder.

 

  Går du utan refleks i mørket vil ein bilist i 50 km/t kun ha 2 sekund på å sjå deg. Brukar du refleks har bilisten 10 sekund til rådigheit.

Mandag 28. oktober starter en landsdekkende arbeidsuke med fokus på egenberedskap. 

 

Nyttårsrakett

 Nye politivedtekter for Nord-Fron kommune trådte i kraft frå 19.oktober 2019.

 Nord-Fron kommune si heimeside kjem i ny og forbetra utgåve frå 15. oktober 2019.

 

    Årets influensavaksine er kome.