Nord-Fron kommune

Aktuelt

Takka du nei til vaksine, men har ombestemt deg? Ta kontakt for å få vaksinetid. 

Vi er ute etter seks leiarar i vår organisasjon - kanskje er det deg vi er ute etter? 

Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu kommune ønsker å kartlegge og utarbeide en felles plan for friluftslivets ferdselsårer i Midt-Gudbrandsdalen. Kommunene i Midt-Gudbrandsdal ønsker å lage en felles plattform hvor det er enkelt å finne og navigere seg til disse friluftsområdene.

Nå trenger vi innspill fra innbyggerne!

Det er sommar, og for mange - ferie! Mange skal vera i vår kommune dei neste vekene, og det er vi glade for. I denne artikkelen finn du svar på det mange spør oss i kommunen om no i ferietida! 

Kulturprisen for Nord-Fron kommune for 2020 blir delt ut til Henry Eggen på Høgfjellskonserten ved Rondane søndag 8. august 2021 kl 13.00. 

Dei førebelse satsane for regionale miljøtilskott for jordbruket er nå fastsett.

Kommunene har fått tilført nye midler fra KMD til den kommunale kompensasjonsordningen, og Nord-Fron har nå kr. 877.000 til fordeling. Søknadsfrist er 16. august 2021 Bedriftene kan søke kompensasjon for første halvår 2021. Det som kan kompenseres er tap som ikke dekkes av andre offentlige kompensasjonsordninger og eventuelle ekstra kostnader knyttet til nedstengning og utgifter til smittevern i perioden.

Det blir studietur til Dokka markedshage (PDF, 278 kB) onsdag 11. august 2021. Målgruppe er grøntprodusentar og potensielle grøntprodusentar.

Utval for miljø, landbruk og areal (MLA) har i møte den 17.06.2021, sak 91/21 vedteke å leggje forslag til detaljreguleringsplan for Holslågrenda ut til offentleg ettersyn,jf. plan- og bygningslova §12-10.

Formålet med planen er å leggje til rette for fritidsbebyggelse.

Frist for merknader er 3.09.2021.

På grunn av omfattende arbeid knyttet til koronapandemien i vår, blir det ingen Byfest på Vinstra i 2021.