Nord-Fron kommune

Aktuelt

 

Her finn du informasjon om opningstider for kommunale tenester i påska 2023.

 

Det blir fagdag om RMP, optimal gjødsling og gjødslingsplanar (PDF, 179 kB) 13. april i regi av landbrukskontora i Midt-Gudbrandsdal og Nord-Fron.

 

Kurs i gruppe for foreldre til barn 0-5 år. Kurset hjelper deg til å bli bedre til å forstå barnet ditt, på godt og vondt. 

Nord-Fron kommune varslar oppstart av arbeid med kommunedelplan for Vinstra, jf pbl § 11-12. Samtidig blir forslag til planprogram sendt på høyring, jf. pbl §12-13. Frist for merknad: 04.05.2023.

Utvalg for miljø, landbruk og areal vedtok 01.03.23 endring i lokal forskrift om ekstraordinær båndtvang for hund slik at den kun gjeld for Nord-Fron kommune under 1.150 moh.


 

Forrige uke - uke 10 -  hadde Vinstra ungdomsskole besøk av skoleklasse fra College Gustave Flaubert i Normandie. Linken mellom de to skolene er "Internasjonalt samarbeid".  

Fastlege Arnfinn Nærby foretar nå en reduksjon av fastlegelisten sin. Det er 250 av 1200 fastlegepasienter som vil få ny fastlege fra 1. april. Et ønske om mer fritid er bakgrunnen for at den populære fastlegen skal ha færre pasienter.  Endringen gir følger for tilbudet om legetjenester i Skåbu.

Skadefellingslaget i Fron er eit interkommunalt skadefellingslag for freda rovvilt i Fronskommunane. Skadefellingslagets funksjon er å iverksette fellingsforsøk etter store rovdyr etter særskilte fellingsløyve.
Kommunen ønskjer å utvide laget, og ber om at interesserte melder seg. Det vil bli gitt 4-års kontrakt. Ein bør vere tilgjengeleg ved behov på kort varsel, og ha bestått storviltprøve før 1. juni.


 

I mars og april er det fleire fristar for ulike tilskottsordningar innan landbruket.

Tilbakemelding