Nord-Fron kommune

Aktuelt

I Nord-Fron kommune har vi følgende legat det kan deles ut midler fra i 2022: 
- Grosberg og Skådens legat.

 Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter en ny tilskuddsordning som skal legge til rette for økt deltakelse i idrett og fysisk aktivitet for alle barn og unge. Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter.

Er du over 18 år og vil ha sommerjobb hos oss? Da trenger vi deg!

Har eg lov til å sette opp gjerde rundt hytta mi?  
Er det spesielle reglar som gjeld for området der hytta mi ligg?

 Sør-Fron, Ringebu og Nord-Fron kommunar har sidan 2008 hatt ein felles plan for idrett og fysisk aktivitet. Plan for 2018-2022 skal reviderast for ny periode 2023-2026.  

På grunn av den ekstraordinære prisstigninga på gjødsel det siste året ønskjer Nord-Fron kommune å legge til rette for at landbruksnæringa i kommunen kan søkje tilskot til innkjøp av gjødsel for vekstsesongen 2022.

Utval for miljø, landbruk og areal har i møte 24.03.2022, sak 023/22 vedteke å leggje detaljreguleringsplan for Rondablikk R1 ut til offentleg ettersyn, jf. plan- og bygningslova §12-10. Frist for merknader er 27.05.2022.

Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner har signert avtale med HomeNet om fiberutbygging i regionen. Trinn 3 skal nå igangsettes, og ca 800 husstander vil få tilbud om fibertilgang.

 

Kan du tenke deg å bli fosterhjem, men er usikker på hva det innebærer eller om du er den rette personen for oppgaven?

 

Tilbakemelding