Nord-Fron kommune

Aktuelt

Et samlet formannskap i Nord-Fron kommune har vedtatt at kulturprisen for 2020 skal gå til Henry Eggen. 

Under ser du retningslinjer for besøk ved Sundheim, gjeldende fra 1. oktober 2020.  

Har du merket at fakturabeløpet for kommunale avgifter i september er litt høyere enn ellers i året? Det er på grunn av den såkalte "feieavgifta". 

MGR har laurdagsopne miljøstasjonar i oktober.

Laurdagsopne miljøstasjonar oktober 2020
Miljøstasjonar Laurdag Tidspunkt
Rustmoen miljøstasjon 3. oktober kl. 09.00 - 13.00
Rustmoen miljøstasjon 10. oktober kl. 09.00 - 13.00
Kvam miljøstasjon 10. oktober kl. 09.00 - 13.00

 

Ordinær Skulefritidsordning - SFO - følgjer skoleruta. Det vil seie at SFO er stengt i feriar, m.a. haustferien.

Treng du eller din organisasjon midlar til å gjennomføre rusførebyggande arbeid? Da kan du søke på Nord-Fron kommune sitt Alkoholavgiftsfond. 

Nord-Fron kommune sin entreprenør på utbygginga av VA-Furusjøen, Stian Brenden Maskinservice AS startet i september de avsluttende arbeidene på oppussing av veinettet på Kvamsfjellet. 

Det blir varsla om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Holslågrenda i Skåbu, jf. plan- og bygningslova §12-8. Samtidig blir forslag til planprogram for konsekvensutgreiing lagt ut til offentleg ettersyn, jf. plan- og bygningslova §12-9.

Frist for merknader er 30.10.2020.

No er det opna for å søke om spelemidlar til bygging og/eller rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. 

ukjent fotograf

Måndag 24. august opna Kvam trivselsbad opp att. Her ser du opningstidene for offentleg bading.