Nord-Fron kommune

Aktuelt

Torsdag 3. desember ble det kjent at 13 nye personer i Nord-Fron har fått påvist korona. Over 159 personer må i karantene som en følge av tilfellene, som igjen får konsekvenser for skolehverdag og barnehagedagen. Kommuneoverlege Anders Brabrand beskriver situasjonen som utfordrende, og har fire forventninger til alle innbyggere i Nord-Fron kommune.

I dag er det meldt om 13 nye smittetilfeller i Nord-Fron. Antall positive tilfeller fører til at mange må ut i karantene, noe som videre får konsekvenser for skole og barnehage fredag. 

 

Sundheim Bo- og Treningssenter holder fremdeles stengt for publikum. Stengingen skjer med hensyn til koronasituasjonen i kommunen, og gjelder frem til 15. desember. 

 Frå januar 2021 tek Nord-Fron kommune i bruk eit nytt system for å administrere utleige av kommunale bygg. Systemet heiter BookUp, og skal gjere det enklare, både for tilsette og innbyggjarar å handtere utleige av bygg. 

Nord-Fron formannskap har i sak 163/20 i møte 26.11.20 (PDF, 393 kB)  lagt fram forslag til årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021 – 2024.
Forslaget vil ligge ute til offentlig ettersyn f.o.m. 30.11.20 og fram til kommunestyret si behandling  15.12.20.

tatt utanfor hovedinngangen

Deler av Landbrukssenteret på Vinstra har hatt stengt for drop-in besøk i veke 48. Frå måndag 30. november blir det opna opp att for besøk for publikum.

Ungdomsrådet har midler som dei vanlegvis deler ut til arrangement og tiltak som kjem ungdommen til gode. I år har dei arrangementa som har fått støtte vorte avlyst - no vil ungdomsrådet dele ut støtte til koronatilpassa sosiale arrangement for ungdom før jul. 

I forbindelse med sikring av Givra vil Sundheimsvegen blir stengt i perioda 2. desember 2020 til 16. april 2021. Dette medfører omkjøring for både kjørende og gående. Se oversikt her!

Utval for miljø, landbruk og arealsaker har i møte den 29.10.2020, sak 136/20, vedteke å leggje forslag til detaljreguleringsplan for Eidesand bustadområde ut til nytt offentleg ettersyn i 3 alternativ. Frist for merknader er 14.01.2020.

Kjenner du til en kommune, enkeltperson, skole, lag eller forening som har lagt ned en spesiell innsats for trafikksikkerheten i Innlandet?