Nord-Fron kommune

Aktuelt

Nord-Fron formannskap har i møte den 25.11.21 lagt fram forslag til årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022 – 2025.
Forslaget ligger ute til offentlig ettersyn fram til kommunestyret si behandling 14.12.21.
 

Har du en bedrift innen lokalmatproduksjon, turisme, Inn på Tunet eller annen næring tilknyttet landbruket? Da er Gardsgründer-programmet kanskje noe for deg. 

Nord-Fron kommune går over til ny løsning for utsending av faktura og purringer.

Alle frivillige organisasjoner, private aktører og offentlige instanser i Nord-Fron kan søke om tilskudd til prosjekt som inkluderer barn og unge. Ordningen er i regi av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR). Les mer om ordningen her!

Grunnet stor pågang på gratis selvtester som hentes på servicetorget,  blir det nå gjort prioriteringer for hvem som skal få disse utdelt. Dette skjer etter kriterier oppgitt fra Helsedirektoratet. 

Nord-Fron kommune ved Fysioterapitenesta søker frivillige instruktører til helsefremmende og forebyggende treningsgrupper for seniorer.

I normal hverdag med økt beredskap skal våre innbyggere nå både hurtigteste og eventuelt smittespore seg selv. 

Ved positiv hurtigtest skal den bekreftest med PCR-test.

Bestilling av PCR-testing på Legekontoret kan gjøres mellom 08.30 og 11.45 på telefon (61216300).

Har du vassmålar? No er det på tide å lese av målarstand!  
Men korleis fungerar avlesing og innmelding av målarstand? 

Trygg Trafikk arrangerer årlig refleksdagen nasjonalt. I år er datoen torsdag 21. oktober.

Les mer om refleksdagen her.

  • Refleks er den billigste livsforsikringen du kan ha!
  • Refleksvest og reflekser er forbruksvare
  • Se etter CE-merket når du skal kjøpe refleks
  • 2 istedenfor 10 sekunders reaksjonstid dersom du ikke bruker refleks
  • Bare 45% av voksne bruker refleks, vær et forbilde, bruk refleks

Gåtur, kaffe og biteti - det er oppskriften Linda og Eli bruker når de inviterer til TunTreffen. "Vi skal ta tilbake hverdagen", sier de to.