Nord-Fron kommune

Aktuelt

Flere abonnenter som ble koblet til VA Furusjøen før jul har nå hatt noen uker med vann og avløp på hyttene.

 Kantina på Sundheim er stengt for salg.

 

Det er likevel fortsatt mulig for pårørende og hjemmeboende å bestille seg middag og spise i kantina.

Det er også møteservering med rekvisisjoner.

 

 

Sjå her for søknadskriterier
Evt. spørsmål rettast til Kulturleiar Ingebjørg Teigmoen Bergum tlf. 61 21 62 06.

Søknadsfrist: 15.02.20.

 

- tilskott av kulturpengane (driftstilskott)
- tilskott til nærmiljøanlegg
- tilskott til kulturbygg

Les meir om tilskotsordningane. Her finn du og søknadsskjema.

Søknadsfrist: 15.03.20.
 

Landbrukskontoret minnar om fristen 10.01.2020 for etterregistrering for produksjons- og avløysartilskot.

 

Her finn du meir informasjon og søknadsskjema.

 

 Er du deprimert, men fungerer i hverdagen? Da kan vi tilby deg et kurs i depresjonsmestring. Kurset starter 6. februar d.å. i 2. etg. på Gammelbanken på Vinstra.

Her finner du mer    

 

 

Kommunevåpenet til Nord-Fron kommune

 Nord-Fron kommune fått nytt kommunenummer: 3436. 

Frå 01.01.2020 er fylka Oppland og Hedmark slått saman til Innlandet fylke (fylkesnummer 34) og dette er bakgrunn for nytt kommunenummer.

 

Her kan du lese informasjon frå MGR om at adressa di må leggast inn på nytt i "appen" Min Renovasjon etter 6. januar.

Når du er inne på heimesida til MGR fungerer - av same årsak -   f.t. heller ikkje søkefunksjonen på Min Renovasjon.

 

 

Alle tekniske anlegg er nå satt i drift og de som har fått trykktesta sine ledninger og koblet seg til anlegget har nå vann i krana. Alle de det gjelder har fått SMS med nødvendig informasjon.

Det vil fra 01.01.2020 bli endringer i eiendomsskatten i Nord-Fron kommune.