Nord-Fron kommune

Aktuelt

 TILTAKSPAKKER FOR NÆRINGSLIVET - informasjon:

Regjeringen legger frem tiltakspakker som hjelp til næringslivet i disse korona-tider.
Altinn legger ut litt mer samlet informasjon om de foreskjellige pakkene; https://www.altinn.no/starte-og-drive/

Noen av ordningene kan søkes gjennom NAV og Innovasjon Norge. For andre ordninger er søknads-portal ikke på plass ennå.

Nyhetsbrev fra Altinn Starte og drive bedrift 27/03/2

Kommunestyret har i møte den 18.februar 2020 eigengodkjent detaljreguleringsplan for Givra - del 1, slik den var lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 6.12.2019 -3.02.2020, med nokre mindre endringar.

 Nord-Fron kommune rekrutterar no til stillinga som rektor ved Vinstra ungdomsskole. Søknadsfristen er forlenga til 15. april.

Anbudskonkurransen «Feiing av kommunale veger og plasser i Nord-Fron kommune i 2020» er publisert.

Tilskott etter Forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket skal gis til tiltak som går ut over det som kan forventast som ein del av den vanlege jordbruksdrifta. Bruken av tilskottssmidla skal prioriterast i samsvar med kommunale tiltaksstrategiar og årlege aktivitetsbudsjett.

Vi informerer om at det er sett i gang arbeid med reguleringsplan for planovergangstiltak ved Lysaker-Moen.

På grunn av situasjonen med koronavirus er det besluttet at Eidsiva Bredbånd ikke gjennomfører oppsøkende salg.

 Vi informerer om at det er sett i gang arbeid med reguleringsplan for planovergangstiltak ved Vik (Kvam).

For å begrense ytterligere spredningen av koronaviruset innfører kommuneoverlege Anders Brabrand en forskrift som gjelder for Nord-Fron, Sør-Fron, Øyer og Gausdal kommuner.