Nord-Fron kommune

Aktuelt

Det kan kvart år delast ut ein Demenspris i kvart fylke i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsen. Nasjonalforeningen ønskjer forslag på verdige kandidatar.

Dermensprisen skal gå til ein "kvardagshelt" og kan vere ein enkeltperson, ei gruppe menneske eller til dømes ein institusjon, eit dagsenter eller ei avdeling.

 

Landbrukskontoret minner om tilskotsordningar med søknadsfrist 15. mars.

Nettstøttet og samlingsbasert agronomutdanning for voksne 2020-2022 ved
Storsteigen videregående skole.

Du kan lese meir om utdanninga her (PDF, 455 kB)

Søknadsfrist: 1. mars 2020.

 

Kommuneoverlege i Nord-Fron har sammenfattet informasjon om coronaviruset. 

Vi minner om søknadsfrist 1. mars for søknader om ny plass til hovudopptaket med oppstart 15. august.

Nord-Fron kommune søkjer etter kvinner og menn som medlemmar til følgjande for perioden 1. januar 2021 til 
31. desember 2024.

- Meddommarar til tingretten
- Meddommarar til lagmannsretten
- Jordskiftemeddommarar
- Skjønnsmedlemmar
- Forliksråd

Meddommarar speler ei viktig rolle i vårt rettssystem. Det vert ikkje stilt noko krav til den faglege bakgrunnen til ein meddommar, noko som heng saman med prinsippet om at tiltalte skal "dømmast av sine likemenn".

For å vere meddommar må du mellom anna:

  • vere busett i Nord-Fron kommune
  • ha røysterett og vere valbar til kommunestyret
  • vere norsk statsborger
  • vere fylt 21 år, men vera under 70 år, (øvre aldersgrense gjeld ikkje for skjønnsmedlemmar)
  • snakke og forstå norsk
  • vere lovlydig

For meir informasjon sjå www.domstol.no

Søknaden skal innehalde fullt namn, fødselsnummer, adresse, telefonummer, yrke og stilling.

Send søknad/forslag til: Nord-Fron kommune, Nedregata 50, 2640 Vinstra
Frist for forslag: 16. mars 2020.


 

 

 

Kvam skole:              11. mars 09.00 - 11.00

Sødorp skole:           11. mars 09.00 - 11.00

Barhaug skole:         11. mars 11.00 - 13.00

Skåbu oppvekst:      18. mars 11.30 - 13.30
 

brukarstyret har årsmøte på Kvamstunet måndag 9. mars kl. 14.00.
Vanlege årsmøtesaker. Vel møtt.

har årsmøte på kommunehuset måndag 23. mars kl. 19.00.
Vanlege årsmøtesaker. Vel møtt.

 

I forbindelse med utviklingen av Coronaviruset på verdensbasis var fylkeberedskapsrådet fredag 31.januar samlet for å diskutere situasjonen. I Nord-Fron kommune følger kommuneoverlegen situasjonen fortløpende og legekontoret vil i tiden fremover innhente informasjon om reisehistorikk, smitterisiko, symptomdebut og symptomer hos pasienter med tegn til akutt luftveisinfeksjon, samt iverksette nødvendige rutiner.