Nord-Fron kommune

Aktuelt

Regjeringen har videreført tilskuddsordning for frivillige organisasjoner som følge av de ekstraordinære strømprisene til og med mars 2023.

Det er fastsatt ny forskrift - gjeldende fra 1. juli d.å. - for støtteordningen og Lotteri- og stiftelsestilsynet har overtatt forvaltningen av ordningen.

Nord-Fron kommune sin kulturpris blir delt ut til enkeltpersonar, lag/foreiningar eller institusjonar som har tilknyting til Nord-Fron kommune, og som har gjort ein innsats innafor område som blir omfatta av det utvida kulturomgrepet. Alle innbyggjarar i Nord-Fron kan foreslå kandidat, og det må gjerast innan 20. august. 

Det er nå anbefalt at alle personer over 65 år tar en ny oppfriskningsdose med koronavaksine. For de fleste vil dette være den fjerde dosen. Anbefalingen om ny oppfriskningsdose gjelder uavhengig av om man nylig har gjennomgått infeksjon.

  Øykjelykkjesetra ønskjer velkomé til nok ein innhaldsrik sommar på fjellet.

Har eg lov til å sette opp gjerde rundt hytta mi?  
Er det spesielle reglar som gjeld for området der hytta mi ligg?

Rettleiar for å søkje regionale miljøtilskot i Innlandet er nå klar. I den kan du lesa om dei tiltaka som er aktuelle for deg.

Det er en økning av covid-19 tilfeller, både nasjonalt og lokalt. Mange omtaler det som "en ny smittetopp", men det er ikke behov for tiltak, hverken testing eller karantene/isloasjon.

 Vi ønsker din medvirkning i arbeidet med ny boligplan og ny helhetlig helse, mestrings- og velferdsplan for kommunen. 

Statsforvalteren har fastsatt foreløpige satser for regionale miljøtilskudd for jordbruket i Innlandet 2022. Satsene er fastsatt i samråd med faglagene i jordbruket.

Rullatorfestivalen 22.06.22

Årets Rullatorfestival på Sundheim vart arrangert onsdag denne veka. Over 30 bebuarar stilte til start, og meir enn 50 deltok på festen etterpå. 

Tilbakemelding