Nord-Fron kommune

Vedtatt budsjett- og økonomiplan for 2023-2026

Vedtatt budsjett- og økonomiplan for 2023-2026

Utsyn mot Tverrbygda og Heidalsmuen - Klikk for stort bileteUtsyn mot Tverrbygda og Heidalsmuen (Anne Grete Bakkene)

Kommunestyret vedtok 13.12.22, sak 119/22, budsjett- og økonomiplan for 2023-2026. (PDF, 3 MB) 
Det er budsjettert med netto driftsresultat 3,5 mill. kr. i 2023, noe som er 0,5 % av brutto driftsinntekter.  
Brutto investeringer er i 2023 budsjettert med 48,3 mill. kr. 
 

Totalt i planperioden er det budsjettert med investeringer for 152,2 mill. kr. I tillegg kommer overførte midler på prosjekter som ikke ble ferdigstilt i 2022.

Driftsbudsjett 2023

Driftsbudsjett fordelt på de ulike rammområdene med netto rammer
Driftsbudsjett 2023
Rammeområde: Netto ramme:
Kyrkjeleg fellesråd 6 903
Kommunedirektør 2 825
Sektor administrasjon 125 153
Sektor oppvekst 146 522
Sektor helse 199 361
Sum 480 764

 

Endringer i driftsbudsjettet er kommentert kapittel 4 i den politiske utgaven.

De ulike investeringsprosjektene er kommentert under kapittel 3.

Tilbakemelding