Vegarbeid på fv. 255 i Skåbu og Espedalen

Skadene som vegen fikk under ekstremværet «Hans» skal repareres. I Skåbu må vegen stenges for store kjøretøy. Det melder Innlandet fylkeskommune. 

Bilde av skåbuvegen - Klikk for stort bilete

Arbeidet med å utbedre skadene etter flom og ras begynte i fjor høst. 

Skadene i Ellanhuslia i Espedalen og ved tunnelen i Skåbu er så omfattende at arbeidet fortsetter i 2024.

Stenger i Skåbu

I Skåbu blir fylkesvegen stengt på strekningen mellom Graupe og Massing fra 4. mars til ca. 3. mai. 

To murer langs den sidebratte vegen har fått skader og må bygges opp igjen. I tillegg skal fylkeskommunen utbedre en skråning som har rast ut på utsida av Skåbutunnelen. 

Det blir lokal omkjøring på den kommunale Åsvegen med lysregulering for personbiler og andre kjøretøy som er inntil 10 meter lange. 

Lastebiler og busser over 10 meter må kjøre en lengre omkjøringsveg om fylkesveg 255 i Gausdal. Innlandstrafikk tilpasser skoleskyssen slik at elevene blir transportert til skolen på den lokale omkjøringsvegen.

Graving i Espedalen

I Ellanhuslia mellom Øvre Svatsum og Helvete naturpark i Gausdal raste deler av fylkesveg 255 ut i august i fjor. Det har tatt tid å planlegge hvordan vegen kan bygges opp igjen. 

Entreprenøren skal senke vegbanen og flytte vegen nærmere fjellveggen i det bratte terrenget. Arbeidet med grøfting, legging av stikkrenner og oppbygging av vegen starter for fullt 5. mars og vil foregå ut mai. Asfaltering og arbeid med rekkverk blir utført i juni. 

- Vi håper å gjennomføre arbeidet uten å måtte sprenge fjell, men det blir omfattende graving på strekningen. Trafikantene må derfor regne med at vegen blir stengt i perioder på inntil 30 minutter på hverdager, sier enhetsleder Ole Einar Fossen i Innlandet fylkeskommune.

Omkjøring om Gausdal

Mens Skåbuvegen er stengt, må kjøretøy over 10 meters lengde kjøre E6 til Lillehammer og videre på fylkesveg 255 gjennom Gausdal, forbi punktet i Ellanhuslia, der det også er vegarbeid.

- Det er ikke ideelt å ha omkjøring på en veg der trafikantene også må regne med nedsatt framkommelighet og noe ventetid. Vi beklager at de som kjører de største kjøretøyene får ulemper på grunn av vegarbeidet. Dessverre må vi gjøre det på denne måten for å rekke å få gjort utbedringene mens det fortsatt er vinter og tele i bakken, sier Fossen.