Nord-Fron kommune

Faktura til Nord-Fron kommune

Faktura til Nord-Fron kommune

Alle fakturaer til Nord-Fron kommune skal sendast elektronisk i standardformatet EHF. Fakturaen skal fylle krav i dei til ein kvar tid gjeldande lover og forskrifter.

EHF-adresse: 9908:839893132

Fakturaadresse: Nord-Fron kommune, Fakturamottak, Nedregate 50, 2640  Vinstra.

Mailadresse: faktura@nord-fron.kommune.no

Ta kontakt på faktura@nord-fron.kommune.no om du treng hjelp til å opprette elektronisk faktura.

Meir informasjon om korleis du sender elektronisk faktura.

Lover og forskrifter.