Kommuneplanen

Gjeldande samfunnsplan for Nord-Fron kommune vart vedtatt i kommunestyret 20.06.2017, sak 45/17.       

Kommuneplanens arealdel 2018-2029 vart vedteke av Kommunestyret 19.06.2018, sak 57/18.       .

Her finn du plandokumenta med vedlegg

Samfunnsdelen 2017 - 2028 - hoveddokument

Vedlegg:

Arealpolitiske retningsliner (PDF, 583 kB)

Faktagrunnlag (PDF, 2 MB)

 

Arealdelen 2018 - 2029 - kart

Planføresegner (PDF, 383 kB)

Planforklaring (PDF, 789 kB)