Vinstra 2046 - byutvikling

Visjonstegning Vinstra 2046Prosjektet Vinstra 2046 er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Innland, Innlandet fylkeskommune, Statens vegvesen, Midt-Gudbrandsdal Næringsforening, Vinstra markedsforening og Nord-Fron kommune.

Prosjektet ble initiert av Nord-Fron kommune høsten 2015. Hovedformålet var å lage en framtidsplan og en framtidsvisjon for kommunesenteret vårt. Mot slutten av 2018 ble strategiplan Vinstra 2046 vedtatt av kommunestyret. Prosjektet går videre gjennom en samarbeidsavtale mellom de samme partene i 2019-2023.

Opptak fra åpent møte om sentrumsutvikling

Se innkomne forslag på bruk av Gyntestien og Vinstra park her! (PDF, 3 MB)

Gyntestien

Fra Kåja i sør til Eidefossen i nord - det er drømmen til en gruppe innbyggere som initiert prosjektet "Gyntestien".

Se film fra sommeren 2021, da ungdomsrådet gikk Gyntestien, og møtte på noen av ildsjelene bak prosjektet.