Vinstra park

Svingete gangsti mot leikeområdet Anne Grete Bakkene

Området ved Vinstrahallen er sentralt i utviklingen av Vinstra, med Vinstra park som et hovedområde for videre sentrumsutvikling.

Elva Givra har blitt flomsikret og dette var et kostnadskrevende og omfattende arbeid som var nødvendig for å kunne bygge ut Vinstra park.

RAM Arkitekter og Rambøll har utarbeidet fremtidsskisse for området samt reguleringsplan.

Det har siste året pågått arbeider med opparbeiding av parken, og mye har skjedd i 2023.

Lekeparken er nå åpen, gangstien er asfaltert og parkscena er under bygging i Vinstra park. 

 

 

Det skal også komme flere parkelementer blant annet turbinhjul og steinsirkel.

 

Trapper ned mot vannspeilKlatreapparat og besøkande i bakgrunnen

 

 


  

 

 

 

 

 

 

Filmklipp

 

 

 

 

 

 

Presentasjon av Vinstra park for kommunestyret 22. juni 2021.