Vinstra park

 

Området ved Vinstrahallen vil være sentralt i utvikling av Vinstra, med Vinstra park som et hovedområde for videre sentrumsutvikling. For å kunne gjennomføre utbygging av Vinstra park må Givra flomsikres. Dette er et kostnadskrevende og omfattende arbeid. NVE har også gitt tilsagn om 16 mill. kr. i tilskudd til arbeidet.

 

Vinstra park er tenkt å være et parkanlegg med gangvei og bru, amfi i terrenget, lekeplass og sykkelbane. Etter hvert er det også tenkt et flerbrukshus på dette området. 

RAM Arkitekter og Rambøll har utarbeidet fremtidsskisse for området samt reguleringsplan.

 

Filmklipp

Presentasjon av Vinstra park for kommunestyret 22. juni 2021.