Visjon og verdiar

Dette er visjon for Nord-Fron vedtatt i samfunnsdelen til kommuneplanen.

"Nord-Fron skal være det attraktive midtpunktet i Gudbrandsdalen"

 

I Kommuneplanens samfunnsdel for 2017-2028 finner vi også disse tre kjerneverdiene;

Visjoner og kjerneverdier

 

Her kan du lese hele Kommuneplanens samfunnsdel 2018 - 2029  og overordna målsettinger (PDF, 5 MB)for planperioden.