Ordfører si side

Ordførar i Nord-Fron, Anne-Marie Olstad

 Anne-Marie Olstad tok over som ordfører september 2021 etter suppleringsvalg for daværende ordfører som ble valgt inn på Stortinget. Olstad blir ordfører ut valgperioden (2019 -2023). 

Olstad har politisk bakgrunn som varaordfører de 2 siste år.
Foregående periode var hun utvalgsleder for Helse, Oppvekst og Kultur, samt medlem i ulike  råd og utvalg.
I tillegg har Olstad  sittet som fast medlem i kommunestyret de siste 6 åra.

Olstad har erfaring både fra industri, detaljhandel, og egen næringsvirksomhet.
De 4 siste åra som Senterleder for Sødorptunet kjøpesenter.
Født og oppvokst på gård  i Kvikne, bosatt på Vinstra, og har 3 voksne barn.

Anne-Marie Olstad ser frem til å være øverste ombudsperson for innbyggerne i Nord Fron kommune, og sier at hun som ordfører skal være ordfører for alle.
 

Kontakt

Anne-Marie Olstad
Ordfører
E-post
Telefon 61 21 61 03
Mobil 99 15 65 62