Nord-Fron kommune

Ordfører si side

Ordfører si side

Ordfører Anne-Marie OlstadAnne-Marie Olstad tok over som ordfører september 2021 etter suppleringsvalg for daværende ordfører som ble valgt inn på Stortinget. Olstad blir ordfører ut valgperioden (2019 -2023). 

Olstad har politisk bakgrunn som varaordfører de 2 siste år.
Foregående periode var hun utvalgsleder for Helse, Oppvekst og Kultur, samt medlem i ulike  råd og utvalg.
I tillegg har Olstad  sittet som fast medlem i kommunestyret de siste 6 åra.

Olstad har erfaring både fra industri, detaljhandel, og egen næringsvirksomhet.
De 4 siste åra som Senterleder for Sødorptunet kjøpesenter.
Født og oppvokst på gård  i Kvikne, bosatt på Vinstra.
Olstad har samboer og 3 voksne barn

Anne-Marie Olstad ser frem til å være øverste ombudsperson for innbyggerne i Nord Fron kommune, og sier at hun som ordfører skal være ordfører for alle.