Nord-Fron kommune

Byggesak prisar

Byggesak prisar

Her finn du oversikt over prisane for dei ulike byggesakene. Her ligg og prisar for private planforslag og endring av reguleringsplanar.

Betalingssatsar for plan- og byggesaksbehandling

Opningstider

Nord-Fron kommunehus

Nedregata 50

2640 Vinstra

Adresse

Nord-Fron kommunehus

Nedregata 50

2640 Vinstra