Bygge, rive eller endre

Plan og teknisk i Nord-Fron forvaltar statleg og lokalt regelverk knytt til Plan- og bygningslova.

Byggesaksbehandlarane har telefontid måndag t.o.m. torsdag kl. 12.00 - 14.00.

Kontakt

Helene Fjellheim
Byggesaksbehandler
E-post
Telefon 61 21 63 67
Kristin Wiig Larsen
Saksbehandler
E-post
Telefon 61 21 61 49

Adresse

Nord-Fron kommunehus

Nedregata 50

2640 Vinstra