Søke om ferdigattest/mellombels bruksløyve

Når bygget er ferdig, må du søke kommuna om ferdigattest. Det er først når søknad om ferdigattest er godkjent, at du har lov til å ta i bruk bygninga.

Dersom det kun står igjen små arbeider på bygninga, kan du søke om mellombels bruksløyve. I søknaden må du oppgi kva som manglar og frist for ferdigstilling. 

Sjå Direktoratet for byggkvalitet si nettside for meir informasjon om ferdigattest og mellombels bruksløyve.

Skjema for søknad om ferdigattest

Skjema for søknad om mellombels bruksløyve

Kontakt

Helene Fjellheim
Byggesaksbehandler
E-post
Telefon 61 21 63 67
Kristin Wiig Larsen
Saksbehandler
E-post
Telefon 61 21 61 49

Opningstider

Måndag - fredag 08.00 - 15.30

Servicetorg / sentralbord Måndag - fredag 09.00 - 14.00

Adresse

Nord-Fron kommunehus

Nedregata 50

2640 Vinstra

Kart