Nord-Fron kommune

Gebyr

Gebyr

Her finn du oversikt over alle prisar knytt til oppmåling av eigedom og seksjonering.

Oppmålingsgebyr