Klage på eiendomsskattetakst

Det kan klages på eiendomsskattetaksten etter §19 i Lov om Eigedomsskatt til kommunane (Eiendomsskattelova). 

Klagen må være skriftlig og sendt kommunen innen 6 uker etter at skattelistene er lagt ut. Klagefrist står på skatteseddelen.

Skulle vi oppdage flere feil enn de hjemmelshaver klager på kan taksten ende opp med en høyere takst enn opprinnelig vedtak.

Klagen sendes til post@nord-fron.kommune.no og merkes Eiendomsskattekontoret eller per post til Nord-Fron kommune, att: Eiendomsskattekontoret, Nedregt. 50, 2640 Vinstra.