Nord-Fron kommune

Eigedomsskatt

Eigedomsskatt

Etter vedtak i kommunestyret sak 130/19; Budsjett og økonomiplan 2020 - 2023 blir promillesatsen endret fra 3 til 4 på bolig og fritidseiendommer. Kraftverk og næringseiendommer har fortsatt 7 promille.

Jmf. eiendomsskatteloven § 8C – 1. første punktum skal alle bolig og fritidseiendommer ha en reduksjon i eiendomsskattegrunnlaget på 30% fra 01.01.2020. Dette er nå lagt til grunn på alle aktuelle eiendommer og det vil derfor være endring i eiendomsskattegrunnlaget på faktura fra 01.01.2020.

Detaljert informasjon om korleis taksten er utrekna på kvar eigedom  kan du få ved å vende deg til eigedomsskattekontoret.

Du betaler eigedomsskatt 12 gonger i året i Nord-Fron kommune, eller du kan velge å endre til betaling 4 gonger i året.

Opningstider

Måndag - fredag 08.00 - 15.30

Servicetorg / sentralbord Måndag - fredag 09.00 - 14.00

Adresse

Nord-Fron kommunehus

Nedregata 50

2640 Vinstra