Eigedomsskatt - generell info

Fra 2011 har det vært eiendomsskatt i hele kommunen.  Det betyr at alle som eier tomt, bolig, fritidsbolig og næringsbygg må betale eiendomsskatt til kommunen.

Eiendomsskatten blir vedtatt i kommunestyret hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen i desember. Da vedtas også størrelsen på bunnfradraget og skattesatsen og hvilke eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt.

Kommunens takstnemnd fastsetter skattetakstene.

Det daglige arbeidet og oppfølging av eiendomsskatt er det Eiendomsskattekontoret som står for.

Eiendomsskatten  faktureres sammen med kommunale avgifter. Det vil si at du får eiendomsskatt og kommunale avgifter på samme faktura.

Vil du ringe snakke med kontaktpersoner på Eiendomsskattekontoret så kan du ringe

Eiendomsskattekontoret - ansatte
Namn Telefon E-post
Astrid Bakken 61216207 astrid.eline.bakken@nord-fron.kommune.no
Morten Randen 61216120 morten.randen@nord-fron.kommune.no
Heidi Holen 45355132 heidi.jorunn.e.holen@nord-fron.kommune.no
Kim Marius Maurstad 61216100 kim.marius.maurstad@nord-fron.kommune.no

Kontakt

Eiendomsskattekontoret
E-post

Opningstider

Alle dagar kl.  08.00 - 15.30

Adresse

Nord-Fron kommunehus

Nedregata 50

2640 Vinstra