Eigedomsskatt - generell info

Fra 2011 har det vært eiendomsskatt i hele kommunen.  Det betyr at alle som eier tomt, bolig, fritidsbolig og næringsbygg må betale eiendomsskatt til kommunen.

Eiendomsskatten blir vedtatt i kommunestyret hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen i desember. Da vedtas også størrelsen på bunnfradraget og skattesatsen og hvilke eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt.

Kommunens takstnemnd fastsetter skattetakstene.

Det daglige arbeidet og oppfølging av eiendomsskatt er det Eiendomsskattekontoret som står for.

Eiendomsskatten  faktureres sammen med kommunale avgifter. Det vil si at du får eiendomsskatt og kommunale avgifter på samme faktura.

Det skal gjennomføres omtaksering i perioden 2022 – 2024, og det vil bli vedtatt nye eiendomsskattetakster med virkning fra og med 2024.

Kontakt

Eiendomsskattekontoret
E-post
Telefon 61 21 61 29

Bemannet mandag, tirsdag, torsdag og fredag. 

Opningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag - 08.00 - 15.30

Adresse

Nord-Fron kommunehus

Nedregata 50

2640 Vinstra