Nord-Fron kommune

Bustad

Bustad

Ikkje funne deg ein stad å bu? Null problem, her får du ei oversikt over kva som er ledige av bustader i Nord-Fron, anten du ønskjer å kjøpe tomt, kjøpe eller leige bustaden din i Nord-Fron! 

Kjøpe bustadtomt

Nord-Fron kommune har leige bustadtomter - klikk her for å sjå kvar i kommunen dei ligg, og for meir informasjon om kjøp, prisar og liknande. 

Kjøpe bustad

Den enklaste måten å følgje med på kvar ein kan kjøpe hus eller leilighet i Nord-Fron er å følgje med på finn.no si oversikt for Nord-Fron!

Leige bustad

Det er ein stor marknad for utleige av boliger i Nord-Fron. Sjå finn.no si oversikt over bustader til leige i Nord-Fron!

 

Tilbakemelding