Nord-Fron kommune

Planstrategi

Planstrategi

Skal vedtakast kvar valperiode innan eit år etter at nytt kommunestyre er  konstituert. Dette er ikkje en plan, men eit oversyn over kommunen sine planar og styringsdokument, med ei vurdering og prioritering av kva planarbeid ein må bruke ressursar på i løpet av fireårsperioden. 

 
 
 
 
 
 

Kontakt

Hanne Kristine Risdal
E-post
Telefon 61 21 61 72