Nord-Fron kommune

Kunngjeringar/høyringar

Kunngjeringar/høyringar

Her finn du plansaker og andre kunngjeringar som varsel om oppstart av planarbeid, høyringar av planar som blir lagt ut til offentlig ettersyn og melding om planvedtak.

Utval for miljø, landbruk og areal har i møte 21.01.2021, sak 007/21 vedteke å leggje Detaljreguleringsplan for tiltak i samband med Vik planovergang ut til offentleg ettersyn.   

Frist for merknad er 06.04.2021.

Kontakt

Hanne Kristine Risdal
E-post
Telefon 61 21 61 72