Nord-Fron kommune

Kunngjeringar/høyringar

Kunngjeringar/høyringar

Her finn du plansaker og andre kunngjeringar som varsel om oppstart av planarbeid, høyringar av planar som blir lagt ut til offentlig ettersyn og melding om planvedtak.

Kommunestyret har i møte den 18.februar 2020 eigengodkjent detaljreguleringsplan for Givra - del 1, slik den var lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 6.12.2019 -3.02.2020, med nokre mindre endringar.

Kontakt

Hanne Kristine Risdal
Telefon 61 21 61 72