Nord-Fron kommune

Kunngjeringar/høyringar

Kunngjeringar/høyringar

Her finn du plansaker og andre kunngjeringar som varsel om oppstart av planarbeid, høyringar av planar som blir lagt ut til offentlig ettersyn og melding om planvedtak.

Det blir varsla om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Holslågrenda i Skåbu, jf. plan- og bygningslova §12-8. Samtidig blir forslag til planprogram for konsekvensutgreiing lagt ut til offentleg ettersyn, jf. plan- og bygningslova §12-9.

Frist for merknader er 30.10.2020.

Kontakt

Hanne Kristine Risdal
E-post
Telefon 61 21 61 72