Nord-Fron kommune

Kunngjeringar/høyringar

Kunngjeringar/høyringar

Her finn du plansaker og andre kunngjeringar som varsel om oppstart av planarbeid, høyringar av planar som blir lagt ut til offentlig ettersyn og melding om planvedtak.

 Utval for miljø, landbruk og areal i Nord-Fron har i møte den 3.12.2019, MLA-sak 34/19 vedteke å leggje forslag til detaljreguleringsplan for Givra del 1 ut til høyring og offentleg ettersyn, jf. plan- og bygningslova §12-10.

Frist for merknad er 3.02.2020.

Du finn planforslaget på Planinnsyn.

Kontakt

Hanne Kristine Risdal
E-post
Telefon 61 21 61 72